ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
15/01/2563 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09/01/2563 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09/01/2563 โครงการฝึกอบรมผู้บัคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาบุกเบิก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11/12/2562 ประชาสัมพันธ์การประกวดบทกวีไฮกุ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11/12/2562 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ถ้วยพระราชทานฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
06/12/2562 ขอเชิญโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมการแต่งคำประพันธ์ฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
20/11/2562 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา