ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
01/07/2562 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาหบูชา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
01/07/2562 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
07/06/2562 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
21/05/2562 สมัครสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลอเมริกา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
21/05/2562 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
21/05/2562 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวิดีโอคลิป ชิงทุนการศึกษา "เที่ยวทางธรรม วิธีไทย" ปีที่ ๕ (เที่ยว ไทย เท่) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
07/05/2562 ขอเชิญส่งโครงงานนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและชิงทุนการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา