ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
15/05/2562 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13/05/2562 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13/05/2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10/05/2562 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
02/05/2562 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
29/04/2562 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 26 เมษายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26/04/2562 โอนค่ารักษาพยาบาล,ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน เมษายน 2562 (วันที่25 เม.ย.62) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์