ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
24/12/2562 โอนค่ารักษาพยาบาล,ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน ธันวาคม 2562(วันที่ 24 ธ.ค.2562) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17/12/2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12/12/2562 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS สพม 6 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28/11/2562 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26/11/2562 โอนค่ารักษาพยาบาล,ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562(วันที่ 26พ.ย.62) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19/11/2562 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤตและแลบบอย เดือน ต.ค.62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19/11/2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์