ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
21/03/2562 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19/03/2562 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
18/03/2562 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14/03/2562 การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สพม.6ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14/03/2562 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สพม.6ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14/03/2562 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สพม.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14/03/2562 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์