ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
15/07/2562 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15/07/2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11/07/2562 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11/07/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
05/07/2562 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
04/07/2562 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
04/07/2562 ประกาศขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างจำนวน 4 รายการของโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์