ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
02/01/2563 ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ภาคกลางแลพภาคตะวันออก กลุ่มบริหารงานบุคคล
26/12/2562 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล
09/12/2562 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล
06/12/2562 ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
04/12/2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
25/11/2562 รับสมัครคัดเลือกครูปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
21/11/2562 ประกาศผลการคัดเลือกทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ประจำปี 2562 - 2563 รุ่นที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล