ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
12/07/2562 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุุ่ม) สังกัดสพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
10/06/2562 ประกาศผลการคัดเลือกทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีอีโอเท็ปด้านวิทยาศาสตร์ ปี2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล
03/05/2562 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล
27/03/2562 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) กลุ่มบริหารงานบุคคล
21/03/2562 หนังสือขอลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ กลุ่มบริหารงานบุคคล
19/03/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแกน่งศึกษาธิการาจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
19/03/2562 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคระกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงานบุคคล