ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
27/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูปฎิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิทพระเกียรติสังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
25/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสังกัดสพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
25/09/2562 บรรยายเงินเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล
25/09/2562 แบบประเมินเงินเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล
18/09/2562 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกครูปฎิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
16/09/2562 ประกาศข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
11/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม 38ค(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล