ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
13/11/2562 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยโคมลอยและลูกโป่ง การจุดพลุและดอกไม้ไฟและการส่องลำแสงขึ้นบนท้องฟ้า ในช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2562และเทศกาลปีใหม่ 2563 กลุ่มอำนวยการ
13/11/2562 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการสั่งจองวัตถุมงคลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในโอกาสครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มอำนวยการ
13/11/2562 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ กลุ่มอำนวยการ
05/11/2562 ประชาสัมพันธ์การจัดสร้างเหรียญพระพุทธโสธร หลังปีสิบสองนักษัตร และพญาครุฑ รุ่นร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ กลุ่มอำนวยการ
31/10/2562 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือรณรงค์และสนับสนุนการบริโภคผลไม้ไทย (มังคุด ลองกอง และลำไย) กลุ่มอำนวยการ
21/10/2562 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2562 กลุ่มอำนวยการ
16/10/2562 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ "Digital Thailand Big Bang 2019" กลุ่มอำนวยการ