ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
05/03/2562 ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย กลุ่มอำนวยการ
26/02/2562 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือน สำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มอำนวยการ
25/02/2562 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมในงานมหกรรม "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประชาทุกครัวเรือน" ครั้งที่ 1 - 4 กลุ่มอำนวยการ
20/02/2562 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล กลุ่มอำนวยการ
18/02/2562 ประชาสัมพันธ์ การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 กลุ่มอำนวยการ
14/02/2562 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพจิตรกรรม ภายใต้หัวข้อ "เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย"และร่วมประกวดแต่งกลอน ภายใต้หัวข้อ "คุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" กลุ่มอำนวยการ
11/02/2562 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครร่วมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง กลุ่มอำนวยการ