ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
12/07/2562 ประชาสัมพันธ์ การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 กลุ่มอำนวยการ
12/07/2562 ประชาสัมพันธ์ร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 กลุ่มอำนวยการ
08/07/2562 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ประจำปี 2562 กลุ่มอำนวยการ
27/06/2562 ประชาสัมพันธ์ขอรับการสนับสนุนเพื่อการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มอำนวยการ
25/06/2562 ประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ย้ายที่ทำการ กลุ่มอำนวยการ
25/06/2562 ประชาสัมพันธ์จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม กลุ่มอำนวยการ
20/06/2562 ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออก ครั้งที่ 36 กลุ่มอำนวยการ