นางสาวไทรงาม ประมวลศิลป์ชัย
ผู้อำนายการโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม