นายเกษม วิจิโน
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง