การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรง
 


               วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 2 ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม โรงเรียนราชสาส์นวิทยา โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537)
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 493 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้ใช้งาน 4 ท่าน
จำนวนผู้ชม 217582 ครั้ง Your IP Address is 34.236.190.216
          
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 16 มกราคม 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 16 มกราคม 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 16 มกราคม 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 16 มกราคม 2562

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/51 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า