การประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/2562

การประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4
 


               วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/2562 พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้ 1) นางปนัดดา มักสัมพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี 2) นางอมรวดี สินเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 3) นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ 4) นางดวงรัตน์ ชิตเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 5) นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 6) นายวิเชียร นิกรประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก และมอบเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 1. โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา ทั้งชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ 1) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2) โรงเรียนดัดดรุณี 3) โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 4) โรงเรียนสมุทรปราการ 5) โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 6) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 7) โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 2. โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ 1) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบสมุทรปราการ 3) โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 3. โรงเรียนที่มีคะแนนพัฒนาการ การทดสอบ O-NET สูงขึ้น ลำดับที่ 1 - 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ ลำดับที่ 1 โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม ลำดับที่ 2 โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม ลำดับที่ 3 โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 4. โรงเรียนที่มีคะแนนพัฒนาการ การทดสอบ O-NET สูงขึ้น ลำดับที่ 1 - 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ ลำดับที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ลำดับที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำดับที่ 3 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 5. โรงเรียนที่นักเรียนมีคะแนนการทดสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชา คณิตศาสตร์ ได้แก่ 1) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2) โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 3) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 6. โรงเรียนที่นักเรียนมีคะแนนการทดสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน ทั้งชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชา คณิตศาสตร์ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชา ภาษาอังกฤษ ได้แก่ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 7. โรงเรียนที่นักเรียนมีคะแนนการทดสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชา คณิตศาสตร์ ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดทรงธรรม 2) โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 3) โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมะยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
          
          
 

ข่าวย่อย
          ดูรูปภาพเพิ่มเติ่มได้ที่ https://www.facebook.com/pg/enewssec6/photos/?tab=album&album_id=431986380709972

 


ฉบับที่ 490 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน
จำนวนผู้ชม 217713 ครั้ง Your IP Address is 18.207.136.184
          
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 16 มกราคม 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 16 มกราคม 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 16 มกราคม 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 16 มกราคม 2562

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/51 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า