การประชุมปฏิบัติการนโยบายและแนวทางการดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้น ด้านคุณธรรม และการบูรณาการระบบคุณธรรมกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ

การประชุมปฏิบัติการนโยบายและแนวทางการดำเ
 


               วันพุทธที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จังหวัดสมุทรปราการ นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการนโยบายและแนวทางการดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้น ด้านคุณธรรม และการบูรณาการระบบคุณธรรมกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ และบรรยายการปฏิบัติหน้าที่คณะติดตามเคลื่อนที่เร็ว(Roving Teams) โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. สพม.6 และดำเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ปีงบประมาณ 2562 โดย ดร.วัชระธรรม จอมสืบ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สพม.6 การประชุมในครั้งนี้มี ว่าที่ ร.ท.ขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 482 วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน
จำนวนผู้ชม 217312 ครั้ง Your IP Address is 3.92.28.84
          
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 16 มกราคม 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 16 มกราคม 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 16 มกราคม 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 16 มกราคม 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 16 มกราคม 2562

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/50 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า