โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
 


               เมื่อระหว่างวันที่ 2 – 7 ตุลาคม 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 กิจกรรม เยี่ยมบ้านนักเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยได้ร่วมมอบทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นักเรียน จำนวน 10 คน ประกอบด้วย 1.เด็กหญิงสุทธวีร์ เอี่ยมอุดม โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 2. นายฉัตรพล จันทร์หอม โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 3. นางสาวนัยน์ภัค พรรณนานิคม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 4. เด็กหญิงสิทธิณี กองพิธี โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 5. เด็กหญิงฮุสมา มุสตอปาดี โรงเรียนการทำมาหากิน วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ฯ 6. นางสาวสุดารัตน์ บุญพันธ์ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 7. เด็กหญิงตรีทิพย์ ขุนอาจ โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 8. เด็กหญิงณัฐธยาน์ สว่างเนตร โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 9. เด็กหญิงหฤทัย คำบาล โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม 10. เด็กชายวีรวัฒน์ ราชจำนงค์ โรงเรียนหนองแหนวิทยา
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 496 วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 217993 ครั้ง Your IP Address is 35.173.234.140
          
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 16 มกราคม 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 16 มกราคม 2562

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 16 มกราคม 2562

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/51 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า