คลิกอ่านข่าวต่อ....


ผู้อำนวยการร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วั..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


การอบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสถานศึกษารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้า..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร่วมถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


งานแถลงข่าวการสนับสนุนวงโยธวาทิตในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. ว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์​ เจริ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ อบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

อบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทย..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


คณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เข้าร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"

ผู้บริหารและคณะครู นำโดยนางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสร..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


งานกีฬาสองลุ่มน้ำ “ปลาสลิดเกมส์”

วันที่ 28 มีนาคม 2562 คณะครูโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีร่วมงาน..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 28 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 29 มีนาคม 2562 นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการส..... อ่านข่าวต่อ....