คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดค่ายห้องเรียนพิเศษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดพิธีมอบทุนการศึกษา "เบญจมฯการุณย์" ปีที่ 3

พิธีมอบทุนการศึกษา "เบญจมฯการุณย์" ปีที่ 3 ได้รับเก..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์แสดงผลงาน ในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2019

นักเรียนร่วมแสดงผลงาน Color Bit เครื่องมือสำหรับการเรียนร..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ MOU กับ FIBO

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับเกียรติร่วมลงนามบัน..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤฎิ์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลแ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ รักษาก..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 สาขาฟิสิกส์ ศูนย์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ระหว่างวันที่ 3 - 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ หออาคารอเนกประสงค์ โรง..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ฟิสิกส์ ศูนย์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ฟิสิกส์ ศู..... อ่านข่าวต่อ....