คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมโครงการเทคโนบริการปรับพื้นฐานความรู้ช่างสู่รั้ววิศวกรรมศาสตร์

โครงการเทคโนบริการปรับพื้นฐานความรู้ช่างสู่รั้ววิศ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ค่าย 2 สอวน.ดาราศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

ค่าย 2 สอวน.ดาราศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


การฝึกอบรมหลักสูตรกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 28 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

การฝึกอบรมหลักสูตรกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 28 วันที่ 4-8 มีน..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


การไฟฟ้ามอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ที่ลดใช้พลังงานไฟฟ้า

การไฟฟ้ามอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนเบญจมร..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมศึกษาดูงาน/และเปลี่ยนเรียนรู้ที่ประเทศมาเลเซียสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนพิเศษภาษาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

กิจกรรม "ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


การจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน ประจำปีการศึกษา 2561

การจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน ประจำปีการศึ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


การประชุมเตรียมความพร้อม MEP โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การประชุมเตรียมความพร้อม MEP โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมร่วมงานประจำปีวัดบางโฉลงใน 28 กุมภาพันธ์ 2562

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมร่วมงานประจำปีวัดบางโฉลงใน 2..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


MEP โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ทัศนศึกษา 2/2561 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนไทยพัทยา จังหวัดชลบุรี

MEP โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ทัศนศึกษา 2/2561 28 กุมภาพันธ์ 2562 ..... อ่านข่าวต่อ....