คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมการแข่งขัน BRR Crossword Tournament 2019

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน งานวิ่งแปดริ้ว 21K

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วม..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


งานพยาบาลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2562

งานพยาบาลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดกิจกรรมตรวจสุ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์แข่งขันหุ่นยนต์ “World Robot Games Thailand Championship 2019” ได้รับรางวัลชนะเลิศ

นายถิรวัฒน์ บุญสร้าง นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังก..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมศึกษากับจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมศึกษากับจังหวัด..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดของระหว่างสมาชิกวุฒิสภาและผู้บริหาร ครูวิชาการ ครูแนะแนวของโรงเรียน ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกวุฒิสภาแ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนฯ โดย สว. ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

การส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


“สืบสานศาสตร์ล้ำค่า รักษาวัฒนธรรม ต่อยอดนำวิถีไทย” ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักการสังคีต กรมศิ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


รับโล่เกียรติยศในฐานะที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงสุด ของ สพม.6

นายวุฒิชัย วันทมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปร..... อ่านข่าวต่อ....