ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 333416  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2561 จัดกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ตรวจการจัดระบบสุขาภิบาลร้านค้าที่จำหน่วยอาหาร ภายในโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราตรวจการจัดระบบสุขาภิบาลร้านค้าที่จำหน่วยอาหาร ภายในโรงเรียน โดยมีนางสาวอุสาห์ พงษ์ศิริ เป็นผู้ประสานงานและดูแลการตรวจร่วมกับนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดการแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

     การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561

     ผู้บริหารและคณะครูร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์-สามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเข้าร่วมพิธีเพื่อวางพา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรม "ศึกษาดูงาน/แลก เปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ สำหรับ ห้องเรียนพิเศษ ESMTE และห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5"

     กิจกรรม "ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษ ESMTE และห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : งานคืนสู่เหย้าชาวเบญจมฯ ครบรอบ 126 ปี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 งานคืนสู่เหย้าชาวเบญจมฯ ครบรอบ 126 ปี มีการมอบโล่ให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น การแสดงความสามารถของนักเรียนปัจจุบัน และชมการแสดงจากศิลปินคุณภาพที่มีชื่อเสียง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : งานอนามัยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ประจำปี 2561

     งานอนามัยโรงเรียนร่วมกับศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ประจำปี 2561 นำทีมโดยนายดนย์ ทักศินาวรรณ ศิษย์เก่ารุ่น 111 มาให้ความรู้กับนักเรียน ในวันที่ 30 พ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : สอบธรรมสนามหลวง ณ สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     สอบธรรมสนามหลวง โดยสำนักแม่กองธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2561 กำหนดให้นักเรียนเข้าสอบวัดความรู้ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 วิชาธรรม พุทธ และวินัย ณ สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชรั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม http://www.pwschool.ac.th/main/archives/17628......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การจ่ายเงินตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การจ่ายเงินตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 วันที่ 4 ธันวาคม 2561 โรงเรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ราชพฤกษ์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     ราชพฤกษ์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 28 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม http://www.pwschool.ac.th/main/archives/17508......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

     งานธรรมศึกษาดำเนินการจัดพิธีเปิดสนามสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระพรหมวิสุทธาจารย์เป็นประธานสนามสอบ ซึ่งการสอบธรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : นักเรียน MEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม รับเกียรติบัตรศึกษาดูงานจากเกาหลีใต้

     นักเรียน MEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รับเกียรติบัตรศึกษาดูงานจากเกาหลีใต้ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม http://www.pwschool.ac.th/main/archives/17426......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 นายวรพจน์แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะครู อาจารย์ ลูกเสือ เนตรนารี ในพื้นที่จังหวัดฉ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : พิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     พิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/100 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36