ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 353829  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคมได้รับรางวัลชมเชยเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

     นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม เป็นโครงการที่พัฒนาบอร์ดเกม ได้ผ่านเข้ารอบจำนวน 2 ทีม จากทั้งหมด 183 ทีมทั่วประเทศ โดยใช้ระยะเวลาในการเข้าร่ว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภชฯ

     ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดมหรสพสมโภช

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี นำโดยว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี นำนักเรียนไปจัดการแสดงพิธีเปิดมหรสพสมโภช เนื่อ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลทดสอบระดับชาติ

     ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลทดสอบระดับชาติเเละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการโรงเรียนเเละคณะผู้บริหารสถานศึกษา มอบของที่ระลึกเเก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

     ผู้อำนวยการโรงเรียนเเละคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยามอบภาพที่ระลึก ให้กับท่านชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
หัวข้อข่าว : เปิดเมอมต้อนรับนักเรียน เเละบุคลากร

     วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นายสมชาย ทองสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเเละคณะครู ต้อนรับนักเรียนในวันเปิดเรียน เทอม1 ปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งให้โอวาทเเละกล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ในปีการศึกษา 25......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : การอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร

      คณะครูโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีเข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมชณิกา เทศดนตรี โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี โดยมีท่านว่าที่ร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

     วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : การอบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสถานศึกษารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสถานศึกษารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2562 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร่วมถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร่วมถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกรวยถ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : งานแถลงข่าวการสนับสนุนวงโยธวาทิตในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

     วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. ว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์​ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ​ เข้าร่วมแถลงข่าวการสนับสนุนวงโยธวาทิตในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บ้านมน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ อบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

     อบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๙ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๒/๖๑ "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เข้าร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"

     ผู้บริหารและคณะครู นำโดยนางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" โดย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : งานกีฬาสองลุ่มน้ำ “ปลาสลิดเกมส์”

     วันที่ 28 มีนาคม 2562 คณะครูโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีร่วมงานกีฬาสองลุ่มน้ำ “ปลาสลิดเกมส์” ในนามของสมุทรปราการ เขต 1 ณ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ประจำปี 2561

     วันที่ 28 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีเข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ประจำปี 2561 ณ จังหวัดนครนายก ได้รับร......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/108 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36