ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 19 ท่าน ผู้เข้าชม 338867  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 Mini English Program (ม.1, ม.4) HUB Education (ม.1) ระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 Mini English Program (ม.1, ม.4) HUB Education (ม.1) ระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.pwschool.ac.th/main/archives/18912......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ค่ายเพชรพูลเจริญ ครั้งที่ 2 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

      ค่ายเพชรพูลเจริญ ครั้งที่ 2 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เกาะทะลุ จังหวัดระยอง https://www.pwschool.ac.th/main/archives/18895......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     กิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ "ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง" - สถาบันปลูกป่า ปตท. https......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ชนะเลิศอังกะลุง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

     ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดยมีคุณครูขวัญชัย โตสง่า เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทอังกะลุง ระดับมัธยมศึกษา การประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคมร่วมกิจกรรมจิตอาสา

     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดใหม่บางปลากด ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันคล้ายวันสถาแนาโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

     วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม จัดงานคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนโดยมีนายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดกิจกรรมหน่วยพระราชทานโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

     ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดกิจกรรมหน่วยพระราชทานโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณภายในโรงเรียน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : การประชุมเพื่อคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     การประชุมเพื่อคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ (1อำเภอ 1โรงเรียนคุณภาพ) ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯโรงเรียนเบญจมราชรั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ประจำปี 2561

     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ( งดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน ) ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป ประจำปี 2561 ณ หอประชุมเกษ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การประชุมคัดเลือกโรงเรียนประจำอำเภอ (1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การประชุมคัดเลือกโรงเรียนประจำอำเภอ (1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : คอนเสิร์ตต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     คอนเสิร์ตต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.pwschool.ac.th/main/archives/18654......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.pwschool.ac.th/main/archives/18651......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : งานราชพฤกษ์ผลิบาน 2561 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     งานราชพฤกษ์ผลิบาน 2561 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.pwschool.ac.th/main/archives/18648......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : วันเพชรพูลเจริญครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     วันเพชรพูลเจริญครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.pwschool.ac.th/main/archives/18643......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 8 กุมภาพันธ์ 2562 https://www.pwschool.ac.th/main/archives/18637......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/106 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36