ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 353828  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันที่ 31 พฤษาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
หัวข้อข่าว : ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม ภายใต้เเนวคิด Green Young

     วันที่ 31 พฤษาคม 2562 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม ภายใต้เเนวคิด Green Young Blood คนรุ่นใหม่หัวใจสีขาวตามโครงการสร้างจิตสำนึกรักทร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันที่ 31 พฤษาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
หัวข้อข่าว : คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เเละนักเรียน โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

     วันที่ 31 พฤษาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เเละนักเรียน โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤฎิ์จัดกิจกรรมวิ่ง "127 ปี เบญจมฯ นิมิมาราธอน"

     กิจกรรมวิ่ง "127 ปี เบญจมฯ นิมิมาราธอน" ในวันที่ 16 มิถุนายน 2562 แบ่งเป็นเส้นทางระยะ 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร เริ่มรับรายงานตัว เวลา 04.00 เป็นต้นไป ผู้วิ่ง 10 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 05.30 น. ผู้ว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤฎิ์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

     พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อเสร็จพิธีมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ บริเวณสนามโรงพลศึกษาและใต้อาคารสมเด็จพระเทพฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดพนันของเยาวชนในสถานศึกษา ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดพนันของเยาวชนในสถานศึกษา ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 โดยความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมค่ายพลังงาน โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา

     ค่ายพลังงาน โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา กระทรวงพลังงาน มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการจำนวน 3 โรงเรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดค่ายห้องเรียนสีเขียวจิตอาสาพิทักษ์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

     การอบรมนักเรียนจิตอาสาค่ายห้องเรียนสีเขียวจิตอาสาพิทักษ์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนตัวแทนห้องเพื่อนำผลไปขยายต่อในห้องเรียน ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2562 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ดีเด่น

     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ดีเด่น(โครงการรางวัลบัณณาสสมโภช) ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ห้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ต้อนรับคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE รอบการประเมินผลงานในพื้นที่

     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ต้อนรับคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE รอบการประเมินผลงานในพื้นที่ วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

     ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 เวล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดปฐมนิเทศธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562

     พิธีปฐมนิเทศธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : พิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

     วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี และคณะครูเข้าร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....ศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

     กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อกระตุ้นเตือนให้เห็นถึงโทษภัยของบุหรี่และควันบุหรี่ และเพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ โดยมีวิทยากรจาก KCC มา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....ศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

     ค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ วัดสมานรัตนาราม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....ศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมแสดงวงดนตรีลูกทุ่งเทิดไท้องค์ราชาในงานมหรสพสมโภช

     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมแสดงวงดนตรีลูกทุ่งเทิดไท้องค์ราชาในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 27 พฤษภา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/108 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36