ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 12 ท่าน ผู้เข้าชม 333400  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดยงานแนะแนว ได้จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร วันที่ 7 - 9 มกราคม 2562

     โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดยงานแนะแนว ได้จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร วันที่ 7 - 9 มกราคม 2562 เพื่อแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมด้วยการแนะนำห้องเรียน MEP และห้องเรียน Edu......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : คณะผู้บริหาร ครู พูลเจริญวิทยาคม ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ. 2562 "คุณธรรมนำครูไทย สร้างหัวใจซื่อตรง" 16 มกราคม 2562

     คณะผู้บริหาร ครู พูลเจริญวิทยาคม ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ. 2562 "คุณธรรมนำครูไทย สร้างหัวใจซื่อตรง" 16 มกราคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สพป.สป.1 สพป.ส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : พ.ว.วัยใสใส่บาตรทำบุญ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     พ.ว.วัยใสใส่บาตรทำบุญ 17 มกราคม 2562 http://www.pwschool.ac.th/main/archives/18113......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การรับรางวัลประจำวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การรับรางวัลประจำวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม http://www.pwschool.ac.th/main/archives/18070......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : PLC ครั้งที่ 4 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     PLC ครั้งที่ 4 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 14 มกราคม 2562 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ http://www.pwschool.ac.th/main/archives/18035......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

     วันที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 โดยมีว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีเป็นประธานในพิธีเป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : การเข้ารับรางวัลเด็กประพฤติดีมีค่านิยม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

     วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 นางสาวบุษกร สัญสำราญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 แผนการเรียนศิลปกรรม โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ได้เข้ารับรางวัลเด็กประพฤติดีมีค่านิยม เนื่องในวันเด็กแห่ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : การมอบรางวัลทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สอบผ่านเข้าค่าย สอวน.โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการมอบรางวัลทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สอบผ่านเข้าค่าย สอวน.ค่าย 1 สอบผ่านเข้าอบรม สอวน. ค่าย 2 สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงประลองต้นเเบบเชิงวิศวกรรม

     การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงประลองต้นเเบบเชิงวิศวกรรม (Fabrication Lab) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ ประกอบผล จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 7-8 มกร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : Art show 2018

     วันที่ 7 มกราคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จัดกิจกรรม Art Show 2018 โดยมีคุณโกวิท ผกามาศ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณวันดี เมืองนารถ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ม.1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ศูนย์บางเตย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดโครงการติวฟิตพิชิตฝัน

     วันที่ 3-4 มกราคม 2562 มีการจัดโครงการติวฟิตพิชิตฝัน โดยได้จัดกิจกรรมการติว GATภาษาอังกฤษ และGATเชื่อมโยงให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : นักเรียนห้องเรียนพิเศษเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

     วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 งานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ได้นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้านชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การประชุมหารือ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

      วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายประภาส กรุดพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกันระดมความคิด จัดทำตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน กำห......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

     เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม จัดกิจกรรม christmas Day และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม โดยมีนายประภา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/100 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36