ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 333417  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : ค่ายคณิตศาสตร์

     วันที่ 26 มกราคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มาเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ และศึกษาเรียนรู้ ณ ตลาด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : งานป้อมปราการนิทรรศ

     โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีเป็นเจ้าภาพในการจัดงานป้อมปราการนิทรรศ ภายใต้ชื่องาน “ป้อมปราการร่วมใจ พัฒนาก้าวไกล สู่มาตรฐานสากล” จัดขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2562 โดยมีนายกิตติศักดิ์ ชาญอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : พูลเจริญนิทรรศน์ ’61 “เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่สากล”

     พูลเจริญนิทรรศน์ ’61 “เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่สากล” ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2562 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.pwschool.ac.th/main/archives/18306......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครูครอบครูนาฏศิลป์และดนตรี หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     พิธีไหว้ครูครอบครูนาฏศิลป์และดนตรี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 23 – 24 มกราคม 2562 หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม http://www.pwschool.ac.th/main/archives/18262......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ดร.ไดสุเกะ ฟูจิตะ เยี่ยมชม ศึกษาดูงานเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา

     วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ได้รับเกียรติจาก ดร.ไดสุเกะ ฟูจิตะ ผู้อำนวยการสถาบัน National Mentaller Support Center For School Crisis (MSCSC) of Osaka Kyoiku (Education) University และคณะ เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การประกวดโครงงาน IS ม.2, ม.5 ปีการศึกษา 2561

     วันที่ 23 มกราคม 2562 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ได้มีการจัดประกวดโครงงานวิชา IS เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเห็นความสำคัญของรายวิชา IS (วิชาการศึกษาค้นคว้า)และเพื่อหาทีมที่จัดทำโ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โครงการการอบรมผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอนกีฬาชักกะเย่อ(สากล) ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     โครงการการอบรมผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอนกีฬาชักกะเย่อ(สากล) ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา/อาคารพลศึกษาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เข้าร่วมวางพานพุ่มสักการะในพิธี"วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2562

     ผู้บริหาร นำโดยนางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และคณะครูเข้าร่วมวางพานพุ่มสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เข้าร่วมโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม

     คณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรม "การนำเกมไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่"......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

     ผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม 2562 ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร่วมพิธีวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562

     ผู้บริหาร คณะครู ร่วมพิธีวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 มีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี โดยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดกิจกรรมเป็นที่หนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด TO BE NUMBER ONE สู่ยอดดอย

     ชมรมครูเก่าเบญจมฯ สนับสนุนโครงการ สร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยสะโง๊ะ และคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนสมาชิก TO BE NUMBER ONE มอบอุปกรณ์การเรียน หมวก ผ้าพันคอ อาหารกลางวัน ณ ศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน

     กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 เบญจมฯเกมส์ ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2562......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : การเข้าค่ายพักแรมเนตรนารี ณ ค่ายเมืองราช จังหวัดราชบุรี

     โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีนำนักเรียนเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายเมืองราช จังหวัดราชบุรี เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ตั้งแต่วันที่ 17-19 มกราคม 2562 โดยมีว่าที่ร้อยโท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : การเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ณ สวนเสือศรีราชา

     โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีนำนักเรียนยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปเข้าค่ายพักแรม ณ สวนเสือศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ตั้งแต่วันที่ 17-19 มกราคม 2562 โดยมีคณะผู้บริหา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/100 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36