ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 348334  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดพิธีมอบเข็มยุวกาชาด

     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดพิธีมอบเข็มยุวกาชาดให้กับนักเรียนเพื่อให้สมาชิกตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด โดยมีดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้จัดให้มีการหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

     10 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้จัดให้มีการหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา โดยมีดร.วีระช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
หัวข้อข่าว : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

     นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
หัวข้อข่าว : พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562

     โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562. ณ เรือน 72 ปี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
หัวข้อข่าว : โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2562

     มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับครอบครัวพอเพียง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดกิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562. ณ หอประชุมอาคารอเนกประสง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : แห่เทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา

     วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี นำโดยท่านว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ร่วมแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : พิธีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จำนวน 119 ทุนแบ่งเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ปีการศึกษา 2562 มอบเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในกิจการสาธารณะประโยชน์

     คณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2562 มอบเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในกิจการสาธารณะประโยชน์ของโรงเรียน เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท โดยมี ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์

     วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : งานพยาบาลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต

     งานพยาบาลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอกจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง721 722 อาคารเรียน 7 มีครูและนักเรียนเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพพระเทพกิตติเมธี อดีตเจ้าอาวาสวัดอาสาสงคราม พระอารามหลวง

     วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพพระเทพกิตติเมธี (โนรี ธีโร ป.ธ.๕) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจังหวัดสมุทรปราการ (ธรร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ครบรอบ 80 ปี

     วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีมีอายุครบ 80 ปี ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
หัวข้อข่าว : เครือข่ายการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

     การสร้างเครือข่ายการศึกษา วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย International Christian university ประเทศญี่ปุ่น และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Jamber university ประเทศอินโดนีเซีย มาสอนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร

     โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ร่วมกับโรงเรียนรักษาดิน จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร มอบเกียรติบัตร และเครื่องหมายกำกับวินัย วันที่ 4 ก.ค.2562 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสตรีส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียน ม.4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมอบรมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2562

     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมอบรมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2562 กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ศูนย์ครอบครัวพอเพี......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/107 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36