ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 333392  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : การประชุมเพื่อคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     การประชุมเพื่อคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ (1อำเภอ 1โรงเรียนคุณภาพ) ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯโรงเรียนเบญจมราชรั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ประจำปี 2561

     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ( งดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน ) ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป ประจำปี 2561 ณ หอประชุมเกษ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การประชุมคัดเลือกโรงเรียนประจำอำเภอ (1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การประชุมคัดเลือกโรงเรียนประจำอำเภอ (1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : คอนเสิร์ตต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     คอนเสิร์ตต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.pwschool.ac.th/main/archives/18654......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.pwschool.ac.th/main/archives/18651......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : งานราชพฤกษ์ผลิบาน 2561 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     งานราชพฤกษ์ผลิบาน 2561 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.pwschool.ac.th/main/archives/18648......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : วันเพชรพูลเจริญครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     วันเพชรพูลเจริญครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.pwschool.ac.th/main/archives/18643......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 8 กุมภาพันธ์ 2562 https://www.pwschool.ac.th/main/archives/18637......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : การเข้าร่วมกิจกรรมการวิ่ง “Fun Run P.S.K.” เดินวิ่งการกุศล

     วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี เข้าร่วมการวิ่ง “Fun Run P.K.S” เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ โร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : พิธีอำลาบ้านเบญจมฯและพิธีมอบรางวัลเด็กดีศรีเบญจม์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561

     พิธีอำลาบ้านเบญจมฯและพิธีมอบรางวัลเด็กดีศรีเบญจม์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่น 126 ปี ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : พิธีมอบรางวัลสุดยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     พิธีมอบรางวัลสุดยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้มอบรางวัลให้กับนักเรียนผู้เป็นสุดยอดนักอ่านเป็นตัวอย่างที่ดีและทำให้นักเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

     นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ จังหวัดนครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน(ผาเก็บตะวัน) และฟาร์มเห็ดวังน้ำเขียว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ค่ายพักแรมกิจกรรมลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือ พีเอส แคมป์ จังหวัดนครราชสีมา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดพิธีมอบเกียรติบัตร

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาและจัดกิจกรรมการแสดงเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ณ บริเวณพิธีหน้าเสาธง ในวันที่ 31 มกร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียนฟรี ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียนฟรี ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพูลเจ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/100 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36