ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 15 ท่าน ผู้เข้าชม 333403  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : บันทึกเทปถวายพระพร

     โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ร่วมกับสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : อบรมคุณลักษณะสุจริต 2561

     วันที่ 15 มิถุนายน 2561 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณลักษณะสุจริต “วัยใสหัวใจไร้มลพิษ” ณ หอประชุมชนิกา เทศดนตรี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 2561

     เนื่องด้วยโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ทางพระพุทธศาสนามาโดยตลอด ในการนี้จึงได้จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ หอป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : รองผู้กำกับ สภ. พระประแดง รณรงค์ต่อต้านการเล่นพนันฟุตบอล

     เช้าวันที่ 15 มิถุนายน 2561 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้รับเกียรติจากรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพระประแดง มาให้ความรู้และรณรงค์ต่อต้านการเล่นพนันฟุตบอลโลกในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2017 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

     โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ ในการนี้ ผู้อำนวยการว่าที่ร้อ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสที่ 7 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : การอบรมวิทยฐานะครูแนวใหม่

     โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้จัดการอบรมเรื่อง การประเมินวิทยฐานะของครูแนวใหม่ ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ดัดดรุณี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนดัดดรุณี จัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดการเล่นพนันฟุตบอล 100%

     จากมหกรรมฟุตบอลโลกปี 2018 ทำให้มีผลกระทบกับเยาวชนเรื่องการเล่นพนัน โรงเรียนดัดดรุณี นำโดย นางปราณี ปั้นบัว ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รณรงค์ให้นักเรียนเห็นถึงโทษที่เกิดจากการพนัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

     ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน พ.ศ.2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนจะต้องรักษารักษาศีล สวดมนต์และนั่งสมาธิ เพื่อเป็นการฝึกตนให้มีคุณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้ารับการประเมินผลงานในพื้นที่กิจกรรม TO BE NUMBER ONE BRR

     กิจกรรม TO BE NUMBER ONE BRR รอบการประเมินผลงานในพื้นที่ การประเมินผลงานระดับจังหวัดในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โดยวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา

     ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2561 มีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ โดยวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ เข้ารับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ณ โรงเรียนสมุทรปราการ

     วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561 คณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ เข้ารับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา รูปจากด้ายซ้ายประกอบด้วย ครูวรวิทย์ พาลพ่าย ครูลลิตา ตันไชกลึง ครูเฉลารัตน์ สินเจริญ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมเดินรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม กับจังหวัดฉะเชิงเทรา

     วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมเดินรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม กับจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน) ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นำตัวแทนคณะครูเข้าร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการตักบาตร “ถนนสายบุญ”

     ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นำตัวแทนคณะครูเข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ตามโครงการตักบาตร “ถนนสายบุญ” ในวันที่ 5 ม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เข้าค่ายที่ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าค่ายที่ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน พ.ศ.2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขพุทธบูชา

     ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขพุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ปี 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเท......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/100 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36