ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 15 ท่าน ผู้เข้าชม 338862  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ พุทธสมาคม

     ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ พุทธสมาคม โดยมีนักเรียนกองร้อยพิเศษและนักเรียนวงดนตรีไทยของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ร่วมงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง

     คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ร่วมงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ร่วมงานเทศกาลเข้าพรรษา ประเพณีตักบาตรดอกไม้ ณ วัดบางโฉลงใน

     คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ร่วมงานเทศกาลเข้าพรรษา ประเพณีตักบาตรดอกไม้ ณ วัดบางโฉลงใน 27 กรกฎาคม 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ได้ร่วมกันแห่เทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดบางโฉลงใน

     คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ได้ร่วมกันแห่เทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดบางโฉลงใน 26 กรกฎาคม 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : ยุวกาชาดร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

     วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี นำยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่อง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

     วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘ : ๐๐ น. โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมโรงเร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : งานแถลงข่าววันสตรีไทย ประจำปี 2561

     วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหาร ครู พร้อมด้วยนางสาวพรรณพนัช สกุลรัตนตรัย นักเรียนโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเยาวสตรีไทยดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561 เข้าร่วมแถลง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ

     วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “ทำดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยให้เนตรนารีแล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทย 2561

     วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดการแต่งกายชุดไทย การประกวดร้องเพลงที่ม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561

     วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 อีกทั้งได้นำนักเรียนแต่ละคณะสีของโรงเรียนไปทำบุญถวายต้นเทีย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

     วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ทรงพระเจริญ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ระดับพื้นที่ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     โครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ระดับพื้นที่ "ยุวชนสมานฉันท์ (Youth Collaboration on Social Harmony)" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ได้จัดกิจกรรม “พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา” ประจำปีการศึกษา 2561

     ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ได้จัดกิจกรรม “พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา” ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของประเพณีที่ดีงามสมควรที่พุทธศาสนิก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จากจังหวัดเพชรบูรณ์มาศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนต่างๆของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จากจังหวัดเพชรบูรณ์มาศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนต่างๆของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โดยมีดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอดินันท์ เดชพงษ์ ร......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/106 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36