ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 353787  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

     เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี นำนักเรียนทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี เ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ แข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค

     แข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : แข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่งประกอบแดนเซอร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ

     วันที่ 17 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การขับร้องเพลงลูกทุ่งประกอบแดนเซอร์ ณ ลานวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561

     วันที่ 17 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยมีนางกนกพร ดวงยิหวา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีเป็นประธานในพิธีเปิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยในงานมีกิจกรรมให้นักเรียนทดลองทางวิทยาศาสตร์ และการแสดงความสามารถในด้านต่างๆ ตามหัวข้อจุดประกายความคิด พัฒนาชีวิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่

     ทดสอบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

     ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี มาศึกษาดูงาน IS และหลักสูตรการเรียนรู้ เยี่ยมชมกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยมีนางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ รองผู้อำนวยกา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมพิธีวันแม่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

     ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมพิธีวันแม่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ในช่วงเช้าและค่ำของวันที่ 12 สิงหาคม 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้จัดให้มีพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และวันแม่แห่งชาติ

     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้จัดให้มีพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และวันแม่แห่งชาติโดยมีกิจกรรมใส่บาตรยามเช้า พิธีถวายพระพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับสองจากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

     นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับสองจากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 รางวัลชนะเลิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

     วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 คณะครูโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและพิธีมอบทุนการศึกษา 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและพิธีมอบทุนการศึกษา 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เยี่ยมชมงานธรรมศึกษา

     วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาด้านธรรมศึกษาของโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี โดยมีว่าที่ร้อยโ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2561

     วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที 9 พร้อมทั้งมอบเกียรต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครูดนตรี - นาฏศิลป์ ปี 2561

     วันที่ 9 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดพิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ไทย ปี 2561 ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดส่งวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/108 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36