ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 30 ท่าน ผู้เข้าชม 330863  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นำตัวแทนคณะครูเข้าร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการตักบาตร “ถนนสายบุญ”

     ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นำตัวแทนคณะครูเข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ตามโครงการตักบาตร “ถนนสายบุญ” ในวันที่ 5 ม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เข้าค่ายที่ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าค่ายที่ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน พ.ศ.2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขพุทธบูชา

     ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขพุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ปี 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : อบรมป้องกันโรคเอดส์ โดย อบจ.จังหวัดสมุทรปราการ

     วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 อบจ. จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขโรคเอดส์ในชุมชน ณ หอประชุมโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดเรียนธรรมะศึกษาประจำปี 2561

     วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้จัดพิธีเปิดเรียนธรรมศึกษาและมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ทั้งนี้ได้กราบนมัสการพระเดชพระคุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : พูลเจริญฯ ประสานสัมพันธ์ บ้านกับโรงเรียน “วันพบครูของลูก”

     พูลเจริญฯ ประสานสัมพันธ์ บ้านกับโรงเรียน “วันพบครูของลูก” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 3 มิถุนายน 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยได้รับความร่วมมือจากนายดนย์ ทักศินาวรรณ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทราและนางสาวอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการมูลนิธิเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมประชุมแถลงบัญชีรายรับ/จ่ายประจำปี

     เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องเกียรติยศ ชั้น2 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ คณะกรรมการมูลนิธิเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมประชุมแถลงบัญชีรายรับ/จ่ายประจำปี พร้อมทั้งร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์นำคณะครูและนักเรียนร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา

     ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์นำคณะครูและนักเรียนร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อปลูกฝังให้เด็กเยาวชนให้รู้จักการทำบุญ ท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันให้แก่นักเรียนโดยไม่คิดค่าตอบแทนเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงปั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แด่นายแพทย์เชาวลิต เจริญพร ผู้ทำคุณประโยชน์ฯ

     ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านอนามัยแด่บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเบญจมรา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"
หัวข้อข่าว : การอบรมการพัฒนากระบวนการ PLC ในสถานศึกษา

     โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ได้จัดการอบรมการพัฒนากระบวนการ PLC ในสถานศึกษา ให้แก่คณะครู เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมรัฐประทาน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ดัดดรุณี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนดัดดรุณีจัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี๒๕๖๑

      โรงเรียนดัดดรุณีนำผู้บริหารพร้อมคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี๒๕๖๑ ณ.วัดปิตุลาธิราชรังสฤษธิ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมร่วมทำบุญเนื่องในวิสาขบูชา ณ วัดบางโฉลงใน

     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมร่วมทำบุญเนื่องในวิสาขบูชา ณ วัดบางโฉลงใน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนดัดดรุณี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนดัดดรุณี ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร รางวัลพระราชทานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๑

     เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนดัดดรุณี นำโดยนางปราณี ปั้นบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณีเป็นตัวแทนเข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ด้าน สมาคม องค์กร มูลนิธิและหน่ว......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/99 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36