ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 29 ท่าน ผู้เข้าชม 330862  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดการสอบประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) แนว PISA ปีการศึกษา 2561

     การสอบประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) แนว PISA ปีการศึกษา 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

     ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู โดยเชิญครูเก่า คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ มาร่วมพิธี และ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดทำโครงการห้องเรียนสีเขียวจิตอาสาพิทักษ์รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดทำโครงการห้องเรียนสีเขียวจิตอาสาพิทักษ์รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 แก่นักเรียนจิตอาสาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยจัดอบรมนักเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : บันทึกเทปถวายพระพร

     โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ร่วมกับสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : อบรมคุณลักษณะสุจริต 2561

     วันที่ 15 มิถุนายน 2561 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณลักษณะสุจริต “วัยใสหัวใจไร้มลพิษ” ณ หอประชุมชนิกา เทศดนตรี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 2561

     เนื่องด้วยโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ทางพระพุทธศาสนามาโดยตลอด ในการนี้จึงได้จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ หอป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : รองผู้กำกับ สภ. พระประแดง รณรงค์ต่อต้านการเล่นพนันฟุตบอล

     เช้าวันที่ 15 มิถุนายน 2561 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้รับเกียรติจากรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพระประแดง มาให้ความรู้และรณรงค์ต่อต้านการเล่นพนันฟุตบอลโลกในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2017 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

     โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ ในการนี้ ผู้อำนวยการว่าที่ร้อ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสที่ 7 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : การอบรมวิทยฐานะครูแนวใหม่

     โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้จัดการอบรมเรื่อง การประเมินวิทยฐานะของครูแนวใหม่ ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ดัดดรุณี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนดัดดรุณี จัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดการเล่นพนันฟุตบอล 100%

     จากมหกรรมฟุตบอลโลกปี 2018 ทำให้มีผลกระทบกับเยาวชนเรื่องการเล่นพนัน โรงเรียนดัดดรุณี นำโดย นางปราณี ปั้นบัว ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รณรงค์ให้นักเรียนเห็นถึงโทษที่เกิดจากการพนัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

     ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน พ.ศ.2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนจะต้องรักษารักษาศีล สวดมนต์และนั่งสมาธิ เพื่อเป็นการฝึกตนให้มีคุณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้ารับการประเมินผลงานในพื้นที่กิจกรรม TO BE NUMBER ONE BRR

     กิจกรรม TO BE NUMBER ONE BRR รอบการประเมินผลงานในพื้นที่ การประเมินผลงานระดับจังหวัดในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โดยวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา

     ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2561 มีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ โดยวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ เข้ารับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ณ โรงเรียนสมุทรปราการ

     วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561 คณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ เข้ารับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา รูปจากด้ายซ้ายประกอบด้วย ครูวรวิทย์ พาลพ่าย ครูลลิตา ตันไชกลึง ครูเฉลารัตน์ สินเจริญ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมเดินรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม กับจังหวัดฉะเชิงเทรา

     วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมเดินรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม กับจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน) ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 24/99 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36