ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 14 ท่าน ผู้เข้าชม 343729  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่

     ทดสอบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

     ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี มาศึกษาดูงาน IS และหลักสูตรการเรียนรู้ เยี่ยมชมกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยมีนางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ รองผู้อำนวยกา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมพิธีวันแม่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

     ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมพิธีวันแม่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ในช่วงเช้าและค่ำของวันที่ 12 สิงหาคม 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้จัดให้มีพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และวันแม่แห่งชาติ

     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้จัดให้มีพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และวันแม่แห่งชาติโดยมีกิจกรรมใส่บาตรยามเช้า พิธีถวายพระพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับสองจากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

     นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับสองจากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 รางวัลชนะเลิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

     วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 คณะครูโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและพิธีมอบทุนการศึกษา 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและพิธีมอบทุนการศึกษา 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เยี่ยมชมงานธรรมศึกษา

     วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาด้านธรรมศึกษาของโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี โดยมีว่าที่ร้อยโ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2561

     วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที 9 พร้อมทั้งมอบเกียรต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครูดนตรี - นาฏศิลป์ ปี 2561

     วันที่ 9 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดพิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ไทย ปี 2561 ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดส่งวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : สัปดาห์วันอาเซียน ปี 2561

     วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน โดยมีว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีเป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมปร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ไปแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ

     พิธีมอบรางวัลและแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ไปแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ บริเวณพิธีหน้าเสาธง ในวันที่ 7 สิง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตามโครงการตักบาตร “ถนนสายบุญ”

     ตัวแทนคณะครูเข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ตามโครงการตักบาตร “ถนนสายบุญ” ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ บริเวณพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร(พระอารามหลว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ค่ายคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     ค่ายคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2561 IT Junior Camp 2018 ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โดยในปีนี้มีการอบรมความรู้ให้นักเรียนทดลองเขียนโปรแกรมจาก micro bit และใช้หุ่นยนต์ Lego เพื่อ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งกฎหมายวันรพี

     การแข่งกฎหมายวันรพี วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับโล่รางวัลและเงินรางวัล ได้เป็นตัวแทนไป......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 24/106 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36