ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 15 ท่าน ผู้เข้าชม 333429  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : นักเรียนห้องเรียนพิเศษร่วมกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ทหาร

     วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 คณะครูห้องเรียนพิเศษนำโดยครูมะลิษา ชัยณรงค์ หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี พานักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไปร่วมกิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : รับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้

     ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 งานแนะแนว โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมพิธีรับทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ณ หอประชุมกรมประชาสัมพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : คุณวล รอบทับ บริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้างโครงหลังคาเมทัลชีทหลังใหม่ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     คุณวล รอบทับ บริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้างโครงหลังคาเมทัลชีทหลังใหม่ 3 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม คณะกรรมการเครือข่ายผู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : ต้อนรับครูชาวจีนและชาวญี่ปุ่น

     วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ได้แนะนำครูชาวจีนจาก Henan คือ Miss Yan Aoli และครูชาวญี่ปุ่น จาก Hokkaido คือ Miss Keiko Nakamura ให้คณะครูและนักเรียนไ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ณ สนามศุภชลาศัย

     วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีนำนักเรียนจำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : นักเรียนห้องเรียนพิเศษศึกษานอกสถานที่ ณ บริษัทนู้ดเดิ้ลคิงส์ จำกัด

     เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 คุณครูวรรณภา จินดาทิพย์ พานักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ไปศึกษานอกสถานที่ ณ บริษัท นู้ดเดิ้ลคิงส์ จำกัด ต. สำโรงเหนือ อ. เมืองสมุทรปรากา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : โครงการการสร้างภาพยนตร์สั้น

     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน “ ค่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 ” หลักสูตรการสร้างภาพยนตร์สั้น ในวันที่ 30 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จัด TCAS School Tour แนะแนว TCAS จากพี่ ๆ เว็บเด็กดี

     TCAS School Tour แนะแนว TCAS จากพี่ ๆ เว็บเด็กดี 29 กรกฎาคม 2561  ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ 1 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ 1 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

     ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน พ.ศ.2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 10- 17 เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม "คุณธรรมนำชีวิต ต่อต้านยาเสพติด" ณ วัดสมานรัตนาราม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การแจกเงินตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 25, 27 มิถุนายน 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การแจกเงินตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 25, 27 มิถุนายน 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ไทยนิยมยั่งยืน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2561 โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม และเดินรณรงค์ตลาดบางโฉลง

     ไทยนิยมยั่งยืน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2561 โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : แข่งขันรำวงมาตรฐาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

     เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับรางวัลอัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : ประกวดแข่งขันร้องเพลงจีน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน

     เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 นางสาวศิริลักษณ์ คำประมวล นักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ได้เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงจีน Water Cube Cup Thailand คัดเลือกตัวแทนประเทศไท......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 23/100 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36