ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 353827  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : นักเรียนเข้ารับการอบรมศิลปวัฒนธรรมจีนกับสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ได้คัดเลือกนักเรียน จำนวน 10 คน เข้ารับการอบรมและชมนิทรรศการการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีนกับสถา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก

     ศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นำโดย พลตรีทวีพูล ริมสาคร เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และนักเรียนเตรียมทหารให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมทหาร จังหว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมงาน แปดริ้ว 16K (2018) "Break Through The Wall"

     ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมงาน แปดริ้ว 16K (2018) "Break Through The Wall" จัดโดยชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล16 ปีหญิง การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา

     การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 7-30 สิงหาคม 2561 มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 83 โรงเรียน และมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : พิธีประดับเข็มชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และประดับปลอกแขนคณะกรรมการสภานักเรียน วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     พิธีประดับเข็มชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และประดับปลอกแขนคณะกรรมการสภานักเรียน วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับเด็กหญิงบุรัสกร บุพฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับเด็กหญิงบุรัสกร บุพฤทธิ์ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จากการแข่งขันออกกำลังกายประกอบดนตรีเฉลิมพร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัลจากการเเข่งขันชักกะเย่อชิงเเชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 6

     การเเข่งขันชักกะเย่อ(Tug of war)ชิงเเชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ สนามแฟชั่นไอส์แลนด์ ผลการแข่งขันทีม Junior ชาย Senior ชาย เเละ Senior หญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นมาตรฐาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัลจากงาน IT LADKRABANG OPEN HOUSE 2018

     นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัลจากงาน IT LADKRABANG OPEN HOUSE 2018 จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมเข้าร่วมโครงการตลาดนัด Recycle ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง

     โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมเข้าร่วมโครงการตลาดนัด Recycle วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง http://www.pwschool.ac.th/main/archives/16028......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมจัดการอบรมแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา PW Youth Counselor (YC) ประจำปีการศึกษา 2561

     การอบรมแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา PW Youth Counselor (YC) ประจำปีการศึกษา 2561 29 สิงหาคม 2561  ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม http://www.pwschool.ac.th/main/archives/15993......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมจีนสู่สากล ครั้งที่ 5

     วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมจีนสู่สากล ครั้งที่ 5 ประเภทการแข่งขันขั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การมอบรางวัลประจำวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การมอบรางวัลประจำวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม กีฬาครู วอลเลย์บอลชาย, แบดมินตันหญิงคู่ การมอบทุนการศึกษา รางวัลคนดีศรีพูลเจริญ http://www.pwschool.ac.th/main/archives/15960......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : คณะครูจากโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหลักสูตรการสอนของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     ผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหลักสูตรการสอนของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ และลงนามความร่วมมือ (MOU) ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2561 โดยผู้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา

     นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา วันท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 ได้ตรวจเยี่ยมการสอนของครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 ได้ตรวจเยี่ยมการสอนของครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม วันที่ 27 สิงหาคม 2561......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 23/108 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36