ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 14 ท่าน ผู้เข้าชม 333428  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : คณะผู้บริหารสหวิทยาเขตป้อมปราการร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง

     เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหารสหวิทยาเขตป้อมปราการ นำโดยนายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : แสดงความชื่นชมยินดีกับนายชาคริต ดิษฐาพร นักเรียน ม.6/12 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนายชาคริต ดิษฐาพร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 โดยได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากค่ายโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ สอวน.ปี 2560 สาขาวิช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ธงเกียรติยศจากการประกวดระเบียบแถวระดับประเทศเพื่อมอบให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     ประเพณีวิ่งธงเกียรติยศของคณะลูกเสือแห่งชาติจากการประกวดระเบียบแถวระดับประเทศ เพื่อมอบให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โดยเนตรนารีกองร้อยพิเศษ รุ่น 26-27 ในวันที่ 11 กรกฎ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : แข่งขัน Imperail music award 2018

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการ Imperial music award 2018 มีวงที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 150 วง โดยจะประกาศผลวงดนตรีที่เข้ารอบชิงชนะเลิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง

     โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน พ.ศ. 2561 กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 (ต้นรวงผึ้ง) ประจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

     วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีมีอายุครบ 79 ปี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายกิตติศักดิ์ ชา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อพัฒนาการศึกษา 6 มิถุนายน 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อพัฒนาการศึกษา 6 มิถุนายน 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดปีการศึกษา 2561

     วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ หอประชุมชณิกา เทศดนตรี เพื่อเป็นการต้อนรับและมอบเข็มยุวกาชาดให้แก่สมาชิกยุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์รับมอบ AIS Super WIFI To School

     ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เป็นตัวแทนรับมอบ "AIS Super WIFI To School ในโรงเรียนประจำจังหวัดทั่วประเทศ"โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มช่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์วางพวงมาลัยสักการะ เนื่องในวันรำลึกถึงพระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร)

     วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป นำคณะครู และนักเรียนวางพวงมาลัยสักการะ เนื่องในวันรำลึกถึงพระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนหญิงโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ "ลอรีเอะ SIS ACT"

     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ "ลอรีเอะ SIS ACT"โดยได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน สรีระร่างกาย การดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนหญิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ชมละครในวรรณคดีเพื่อการศึกษา

     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ชมละครในวรรณคดีเพื่อการศึกษาระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ โดยเป็นกิจกรรมสืบเนื่องจากกิจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ในวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตามโครงการตักบาตร “ถนนสายบุญ”

     ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นำตัวแทนคณะครูเข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ตามโครงการตักบาตร “ถนนสายบุญ” ในวันที่ 3 ก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : แข่งขัน PIM Language Competition

     วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน PIM Language Competition ครั้งที่ 3 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 22/100 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36