ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 13 ท่าน ผู้เข้าชม 333427  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1

     โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนสาขลาส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : AIS สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง มอบทุนการศึกษา ให้กับนางสาววรนุช สารการ ม.5/7 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     AIS สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง มอบทุนการศึกษา ให้กับนางสาววรนุช สารการ ม.5/7 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 19 - 20 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ "MATH DAY CAMP" ครั้งที่ 3 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ "MATH DAY CAMP" ครั้งที่ 3 8 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุก์ร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : งานพยาบาลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอกจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต

     งานพยาบาลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอกจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561

     ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ยินดีกับนายชาคริต ดิษฐาพร ม.6/12 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากค่ายโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ สอวน.ปี 2560 สาขาวิชาเคมี

     ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนายชาคริต ดิษฐาพร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 โดยได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากค่ายโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ สอวน.ปี 2560 สาขาวิช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : การแข่งขันระบำมาตรฐาน ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

     เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีเข้าร่วมการแข่งขันระบำมาตรฐาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : การคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2561

     เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศระดั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การอบรมการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC : Professional Learning Community "พัฒนาครูเพื่อศิษย์" เชื่อมโยงการเพิ่มวิทยฐานะสู่ครูมืออาชีพ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การอบรมการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC : Professional Learning Community "พัฒนาครูเพื่อศิษย์" เชื่อมโยงการเพิ่มวิทยฐานะสู่ครูมืออาชีพ วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ตลาดการงานอาชีพ สู่เศรษฐกิจพอเพียง ตลาดดอกคูณ ครั้งที่ 6 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     ตลาดการงานอาชีพ สู่เศรษฐกิจพอเพียง ตลาดดอกคูณ ครั้งที่ 6 วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันทานาบาตะและวันชาติฝรั่งเศส โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     กิจกรรมวันทานาบาตะและวันชาติฝรั่งเศส 13 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

     เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ โครงการไหว้พระรับพรนอนอยุธยา ณ ลานวัฒนธรรมราชมงคลสุวรรณภูมิ อยุธยาวาสุกรี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทรงธรรม
หัวข้อข่าว : นักเรียนเยาวชนแกนนำโรงเรียนวัดทรงธรรมจัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่หงส์-ธงตะขาบ ชุมชนทรงคะนอง อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ ตามโครงการ“

     นักเรียนเยาวชนแกนนำโรงเรียนวัดทรงธรรม ร่วมกันทำโครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่หงส์-ธงตะขาบ ชุมชนทรงคะนอง อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ ตามโครงการ“แกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทรงธรรม
หัวข้อข่าว : นักเรียนเยาวชนแกนนำโรงเรียนวัดทรงธรรมจัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่หงส์-ธงตะขาบ ชุมชนทรงคะนอง อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ ตามโครงการ“

     นักเรียนเยาวชนแกนนำโรงเรียนวัดทรงธรรม ร่วมกันทำโครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่หงส์-ธงตะขาบ ชุมชนทรงคะนอง อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ ตามโครงการ“แกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศต......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 21/100 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36