ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 12 ท่าน ผู้เข้าชม 333426  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ

     วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “ทำดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยให้เนตรนารีแล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทย 2561

     วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดการแต่งกายชุดไทย การประกวดร้องเพลงที่ม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561

     วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 อีกทั้งได้นำนักเรียนแต่ละคณะสีของโรงเรียนไปทำบุญถวายต้นเทีย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

     วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ทรงพระเจริญ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ระดับพื้นที่ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     โครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ระดับพื้นที่ "ยุวชนสมานฉันท์ (Youth Collaboration on Social Harmony)" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ได้จัดกิจกรรม “พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา” ประจำปีการศึกษา 2561

     ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ได้จัดกิจกรรม “พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา” ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของประเพณีที่ดีงามสมควรที่พุทธศาสนิก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จากจังหวัดเพชรบูรณ์มาศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนต่างๆของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จากจังหวัดเพชรบูรณ์มาศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนต่างๆของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โดยมีดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอดินันท์ เดชพงษ์ ร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : คณะผู้บริหารโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมร่วมงานรวมพลัง “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

     โครงการรวมพลัง “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 25 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ท่านผู้อำนวยการไพรัตน์ ก้อนทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพูลเจริญวิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : พิธีลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ 10

     วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09 : 00 น. คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นำโดยว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ได้ทำพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 2561

     วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ซึ่งผู้ที่ได้ร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบ Logbook Teacher

     คณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับเกียรติจากนายสมชาย ทองสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา เป็นวิทยากรในการอบรมการใช้งานระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์รับการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และตามนโยบายของ สพฐ. ประจำปี 2561

     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการคณะที่ 5 ภาคตะวันออก ทำการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและตามนโยบายของ สพฐ. ประจำปี 2561 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : การประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัย รายการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่ 8 รอบคัดเลือก

     โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัย รายการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่ 8 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลาง เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการ สพม. เขต 6 นิเทศการเรียนการสอนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้ให้เกียรตินิเทศการเรียนการสอนโดย มีดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/100 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36