ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 16 ท่าน ผู้เข้าชม 338859  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีร่วมทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุ

     วันที่ 13 กันยายน 2561 ท่านเจ้าคุณอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี โปรดญาติโยม ณ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กกำพร้า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

     โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูข่าว http://www.pwschool.ac.th/main/archives/1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ขอใช้โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมเป็นสถานที่อบรม

     ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจึงขอความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่จัดการอบรมในวันและเวลาดังในเอกสารแนบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การมอบรางวัลประจำวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การมอบรางวัลประจำวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 รางวัลจากการแข่งขันหน่วยงานภายนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การอบรมงานจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การอบรมงานจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และ 2 วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ ดูข่าวได้ที่ http://www.pwschool.ac.th/main/archives/16......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง "การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้ Application"

     นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง "การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้ Application" ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เข้าร่วมงานเกียรติยศเกษียณวิถี กตัญชุลีคุณาจารย์ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพม.6

     งานเกียรติยศเกษียณวิถี กตัญชุลีคุณาจารย์ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพม.6 วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ โรงแรม แซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมโครงการตักบาตร “ถนนสายบุญ”

     ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการ นำตัวแทนคณะครูเข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ตามโครงการตักบาตร “ถนนสายบุญ” ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2561 ณ บริเวณพระอุโบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ตลาดนัดแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     ตลาดนัดแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม http://www.pwschool.ac.th/main/archives/16175......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : นักเรียนห้องเรียนพิเศษทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในกรุงเทพมหานคร

     วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 งานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ได้พานักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มิวเซียม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : พิธีมอบทุนการศึกษา "เบญจมฯ การุณย์" ปีที่ 2 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     พิธีมอบทุนการศึกษา "เบญจมฯ การุณย์" ปีที่ 2 สร้าง"น้องคนดี" ด้านการศึกษา เพื่อพัฒนา "น้องคนเก่ง"เพราะการให้ที่ดีที่สุดคือ... การให้โอกาสทางการศึกษา วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

     วันที่ 5 กันยายน 2561 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและนักเรียนที่มีความประพฤติดี ยากจน จำนวน 161 ทุน เป็นจำ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การแข่งขันฟุตซอลนักเรียน สพฐ.ลีก จังหวัดสมุทรปราการ ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การแข่งขันฟุตซอลนักเรียน สพฐ.ลีก จังหวัดสมุทรปราการ รุ่นอายุ 15 ปี ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 (ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 6 ธันวาคม 2561) จัดการแข่งขันโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการอบรมโครงการเยาวชนยุคใหม่ ห่างไกลความรุนแรง โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     กิจกรรมการอบรมโครงการเยาวชนยุคใหม่ ห่างไกลความรุนแรง วันที่ 4 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จัดโดย สภาเด็กและเยาวชน ตำบลบางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ http://www.pwschool.ac.th/main/archives/16121......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : งานอนามัยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี

     งานอนามัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในวันที่ 3-4 กันยายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/106 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36