ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 353786  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดงานบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุศล ประจำปี 2561

     วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561 มีงานบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุศลแด่ อาจารย์สุบิน พิมพยะจันทร์ และครู-อาจารย์ คนงาน เจ้าหน้าที่ ที่ล่วงลับไปแล้ว ประจำปี 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 ตุลาคม 25610 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เกี่ยวกับงานพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษาเพื่อการมีอาชีพ และงานประกันคุณภาพ ในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น

     การอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 2/2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ศูนย์บางเตย ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม พ.ศ.2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : The Development of Mini English Program Cultural & Educational Exchange Poolcharoenwitthayakhom School Thailand

     The Development of Mini English Program Cultural & Educational Exchange Poolcharoenwitthayakhom School Thailand 8th – 12th October 2018 Thailand – South Korea http://www.pwschool.ac.th/main/archives/16728......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : EIS CAMP 2018 Poolcharoenwitthayakhom School

     EIS CAMP 2018 Poolcharoenwitthayakhom School 8-10 October 2018 Rai Khruewan reaort Muaklek, Saraburi http://www.pwschool.ac.th/main/archives/16726......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาถูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

     วันที่ 10 ตุลาคม 2561 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีว่าที่ร้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ค่าย1 สาขาฟิสิกส์ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     พิธีเปิดค่าย1 สาขาฟิสิกส์ โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ในช่วงบ่ายของวันที่ 6 ตุลาคม 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม

     วันที่ 5 ตุลาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลยีของนัก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ค่าย1 สาขาดาราศาสตร์ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     พิธีเปิดค่าย1 สาขาดาราศาสตร์ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ในช่วงเช้าวันนี้ วันที่ 6 ตุลาคม 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมผู้ปกครองและครูเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมผู้ปกครองและครูเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองแล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ค่ายผู้นำนักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย สภานักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     ค่ายผู้นำนักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย สภานักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม วันที่ 29-30 กันยายน 2561 ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2561 ณ ค่ายกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์ฯ จังหวัดชลบุรี http:/......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษากับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เรียนรู้วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีทั้ง 4 ภาคของไทยที่สยามนิรมิตร 4 ตุลาคม 2561

     ทัศนศึกษากับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เรียนรู้วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีทั้ง 4 ภาคของไทยที่สยามนิรมิตร 4 ตุลาคม 2561 Studying & Field Trip MEP, HUB and Daimond Classes Learning Achievement Project 1/2018 Siam Niram......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : ค่ายห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

     วันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2561 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จัดกิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษ ณ วังน้ำเขียวเลควิว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายกิตติศักดิ์ ช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระร่วมประชุมเพื่อตรวจ ปพ.5 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระร่วมประชุมเพื่อตรวจ ปพ.5 วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม http://www.pwschool.ac.th/main/archives/16577......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/108 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36