ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 19 ท่าน ผู้เข้าชม 333407  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : การไฟฟ้ามอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ที่ลดใช้พลังงานไฟฟ้า

     การไฟฟ้ามอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ที่ลดใช้พลังงานไฟฟ้า ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมศึกษาดูงาน/และเปลี่ยนเรียนรู้ที่ประเทศมาเลเซียสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนพิเศษภาษาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     กิจกรรม "ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษ ESMTE และห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน ประจำปีการศึกษา 2561

     การจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 1 มีนาคม 2562 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.pwschool.ac.th/main/archives/19125 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การประชุมเตรียมความพร้อม MEP โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

     การประชุมเตรียมความพร้อม MEP โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประเทศ Malaysia – Singapore 5-8/3/62 Cert. by GEOS & Thai Airways https://www.pwschool.ac.th/main/archives/19105......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมร่วมงานประจำปีวัดบางโฉลงใน 28 กุมภาพันธ์ 2562

     โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมร่วมงานประจำปีวัดบางโฉลงใน 28 กุมภาพันธ์ 2562 https://www.pwschool.ac.th/main/archives/19054......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : MEP โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ทัศนศึกษา 2/2561 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนไทยพัทยา จังหวัดชลบุรี

     MEP โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ทัศนศึกษา 2/2561 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนไทยพัทยา จังหวัดชลบุรี https://www.pwschool.ac.th/main/archives/19025......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระร่วมประชุมเพื่อตรวจ ปพ.5 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระร่วมประชุมเพื่อตรวจ ปพ.5 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 127 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.pwschool.ac.th/main/archives/18975......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การแข่งขัน ROV โดยกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การแข่งขัน ROV โดยกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.pwschool.ac.th/main/archives/18961......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 Mini English Program (ม.1, ม.4) HUB Education (ม.1) ระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 Mini English Program (ม.1, ม.4) HUB Education (ม.1) ระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.pwschool.ac.th/main/archives/18912......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ค่ายเพชรพูลเจริญ ครั้งที่ 2 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

      ค่ายเพชรพูลเจริญ ครั้งที่ 2 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เกาะทะลุ จังหวัดระยอง https://www.pwschool.ac.th/main/archives/18895......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     กิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ "ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง" - สถาบันปลูกป่า ปตท. https......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ชนะเลิศอังกะลุง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

     ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดยมีคุณครูขวัญชัย โตสง่า เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทอังกะลุง ระดับมัธยมศึกษา การประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคมร่วมกิจกรรมจิตอาสา

     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดใหม่บางปลากด ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันคล้ายวันสถาแนาโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

     วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม จัดงานคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนโดยมีนายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดกิจกรรมหน่วยพระราชทานโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

     ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดกิจกรรมหน่วยพระราชทานโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณภายในโรงเรียน ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/100 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36