ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 21 ท่าน ผู้เข้าชม 338869  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : การแข่งขันนาฏยวาทิต ครั้งที่ 4

     นักเรียนแผนการเรียนศิลปกรรม สาขานาฏศิลป์ไทย โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศถ้วยพระราชทานฯ ในการประกวดนาฏยวาทิต ครั้งที่ 4 ระบำสี่บท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

     ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมพิธีลงนามถวายพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

     วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ณ หอประชุม ชณิกา เทศดนตรี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงผลงานน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดห้องเฉลิมพระเกียรติ และการประชุมคณะผู้บริหาร สพม.6

     วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีจัดพิธีเปิดห้องเฉลิมพระเกียรติ โดยมีท่านว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี กล่าวถึงความเป็นมาขอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
หัวข้อข่าว : รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย

     ชื่นชมยินดี กับ "แนท" ชุติกาญจน์ นักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย ณ ประเทศจอร์แดน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
หัวข้อข่าว : การประกวดดนตรีรายการแข่งขัน “Music and Marching Arts International 2019“

     โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดดนตรีรายการแข่งขัน “Music and Marching Arts International 2019 (ชิงแชมป์ประเทศไทย)” ประเภท ‘Concert Band Showcase’ (วงนั่งบรรเลง) ผู้บรรเลง จำนวน 35 คน เมื่อวั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤฎิ์อบรมความรู้เรื่องสิทธิที่ผู้บริโภคควรรู้ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมอบรมความรู้เรื่องสิทธิที่ผู้บริโภคควรรู้ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 4/2562 โดยสำนักงาน กสทช. ภาค1 ร่ว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมพิธีเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

     ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในช่วงเช้า และร่วมพิธีเวียนเทียนในช่วงเย็น ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
หัวข้อข่าว : จุดประกายฝันจากพี่สู่น้อง

     งานแนะแนว โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจุดประกายฝันจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562 เพื่อร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาตนเองให้กับน้องๆ ม.4 โดยพี่ๆ นักเรียนเก่า ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดค่ายภาษาอังกฤษตามโครงการ “English Day Camp 1/2019”ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

     คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ และนักเรียนห้องปกติที่มีความสนใจในภาษาอังกฤษ ร่วมจัดค่ายภาษาอังกฤษ ให้โรงเรียนวัดสาวชะโงก (นันทป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดขบวนเทียนพรรษา

     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดขบวนเทียนพรรษา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษา โดยมีขบวนแห่รอบชุมชนและนำเงินบริจาคมอบให้กับวัดสายชล ณ รังสี ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดพิธีมอบเข็มยุวกาชาด

     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดพิธีมอบเข็มยุวกาชาดให้กับนักเรียนเพื่อให้สมาชิกตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด โดยมีดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้จัดให้มีการหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

     10 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้จัดให้มีการหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา โดยมีดร.วีระช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
หัวข้อข่าว : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

     นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
หัวข้อข่าว : พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562

     โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562. ณ เรือน 72 ปี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/106 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36