ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 353793  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเข้าเยี่ยมชมงานของชมรม TO BE NUMBER ONE BRR โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเข้าเยี่ยมชมงานของชมรม TO BE NUMBER ONE BRR ในวันที่ 7 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ โรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมงาน "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุฑิตา สพม.6"

     ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมงาน "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุฑิตา สพม.6" ในวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ณ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

     วันที่ 28 กันยายน 2562 ท่านกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พร้อมด้วยว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : การรับรางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปีพุทธศักราช 2561

     วันที่ 28 กันยายน 2562 งานโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี นำโดยว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้ารับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักคณะกรรมการการศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : การอบรมและพัฒนาบุคลากรและพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสหวิทยาเขตป้อมปราการ

      วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีเป็นเจ้าภาพการจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรของสหวิทยาเขตป้อมปราการ ในหัวข้อ “ครูดีในศตวรรษที่ 21” และพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมการแข่งขัน BRR Crossword Tournament 2019

     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมการแข่งขัน BRR Crossword Tournament 2019 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกสมองด้านความจำ การวางแผนและการคิดอย่างมีระบบ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน งานวิ่งแปดริ้ว 21K

     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน งานวิ่งแปดริ้ว 21K วันที่ 1 กันยายน 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : งานพยาบาลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2562

     งานพยาบาลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์แข่งขันหุ่นยนต์ “World Robot Games Thailand Championship 2019” ได้รับรางวัลชนะเลิศ

     นายถิรวัฒน์ บุญสร้าง นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP) ม.6/3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ “World Robot Games Thailand Championship 2019” ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมศึกษากับจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมศึกษากับจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 มีนักเรียนญี่ปุ่นที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 8 คน เดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างวันที่ 16-23 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดของระหว่างสมาชิกวุฒิสภาและผู้บริหาร ครูวิชาการ ครูแนะแนวของโรงเรียน ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกวุฒิสภาและผู้บริหาร ครูวิชาการ ครูแนะแนวของโรงเรียน โดย พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง คณะกรรมการอำนวยการโครงก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนฯ โดย สว. ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     การส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน โดยพลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
หัวข้อข่าว : “สืบสานศาสตร์ล้ำค่า รักษาวัฒนธรรม ต่อยอดนำวิถีไทย” ประจำปีการศึกษา 2562

     โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักการสังคีต กรมศิลปากร จัดกิจกรรมวิพิธทัศนาเทิดไท้องค์ราชันย์ “สืบสานศาสตร์ล้ำค่า รักษาวัฒนธรรม ต่อยอดนำวิถีไทย” ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
หัวข้อข่าว : รับโล่เกียรติยศในฐานะที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงสุด ของ สพม.6

     นายวุฒิชัย วันทมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รับโล่เกียรติยศในฐานะที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงสุด ของ สพม.6 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : งานชุมนุมยุวกาชาด

     วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ท่านว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี เดินทางไปเยี่ยมค่ายคณะครูและนักเรียนยุวกาชาดในงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เฉ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/108 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36