ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 11 ท่าน ผู้เข้าชม 333425  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ที่ได้รับคะแนน O-net วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

     นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ที่ได้รับคะแนน O-net วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็มทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งหมด 11 คน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14

     ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนางสาวนันทิตา โฉมศิริ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 โดยศูนย์โอลิม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : พิธีประจำกองและประดับบ่าเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

     วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน วิสุทธิกษัตรีเข้าพิธีประจำกองและประดับบ่าเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ณ สนามโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่รางวัลเยาวสตรีดีเด่น

     วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานโล่รางวัลเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2561 ให้แก่นางสาวพรรณพนัช สกุลรัตนตรัย นักเรียนโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ในงา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : คณะลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร่วมเดินสวนสนามเทอดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

     ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร่วมงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่10

     ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร่วมงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา

     นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ รองฯฝ่ายบริหารทั่วไป และนางกมลพันธ์ พยัคฆ์เกษมโสภณ รองฯฝ่ายบริหารงานบุคคล นำตัวแทนคณะครูร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วัดผาณิตา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดขบวนแห่เทียนพรรษาไปถวายที่วัดสายชล ณ รังษี

     ขบวนแห่เทียนพรรษาของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้นำเทียนพรรษาไปถวายที่วัดสายชล ณ รังษี นำโดยนายอดินันท์ เดชพงษ์ รองฯฝ่ายบริหารวิชาการและฝ่ายบริหารงบประมาณ นางสาวทิพย์วัลย์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ พุทธสมาคม

     ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ พุทธสมาคม โดยมีนักเรียนกองร้อยพิเศษและนักเรียนวงดนตรีไทยของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ร่วมงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง

     คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ร่วมงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ร่วมงานเทศกาลเข้าพรรษา ประเพณีตักบาตรดอกไม้ ณ วัดบางโฉลงใน

     คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ร่วมงานเทศกาลเข้าพรรษา ประเพณีตักบาตรดอกไม้ ณ วัดบางโฉลงใน 27 กรกฎาคม 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ได้ร่วมกันแห่เทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดบางโฉลงใน

     คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ได้ร่วมกันแห่เทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดบางโฉลงใน 26 กรกฎาคม 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : ยุวกาชาดร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

     วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี นำยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่อง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

     วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘ : ๐๐ น. โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมโรงเร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : งานแถลงข่าววันสตรีไทย ประจำปี 2561

     วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหาร ครู พร้อมด้วยนางสาวพรรณพนัช สกุลรัตนตรัย นักเรียนโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเยาวสตรีไทยดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561 เข้าร่วมแถลง......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 19/100 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36