ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 10 ท่าน ผู้เข้าชม 333424  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม นำนักเรียนไปทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561

     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม นำนักเรียนชั้น ม.1/1-1/5 และ ม.2/1-2/4 ไปทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่อิมแพ็คเมืองทอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : โครงการการดำเนินกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     โครงการการดำเนินกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ รุ่นที่ 22 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ค่ายวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการและทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561 ณ ระยองบีช รีสอร์ท จังหวัดระยอง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pw......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561 14 – 17 สิงหาคม 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่ http://www.pwschool.ac.th/main/archives/15676......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

     กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดกิจกรรมค่ายฟิสิกส์สู่โอลิมปิคและพัฒนาสู่งานอาชีพเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ด้านวิศวกรรมศาสตร์

     กิจกรรมค่ายฟิสิกส์สู่โอลิมปิคและพัฒนาสู่งานอาชีพเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหาอาเชียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

     นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเชียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องภาวนาภิธาน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ผลการแข่งขัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : แข่งขันวิ่งมินิมาราธอน “วิ่งให้สุด หยุดที่ทรงธรรม”

     วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ได้ส่งนักเรียนจำนวน 10 คน เข้าร่วมการแข่งขัน วิ่งมินิมาราธอน Unity of Songtham " วิ่งให้สุด หยุดที่ทรงธรรม" โดยเริ่มวิ่งเวลา 05.45 น. ระยะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

     เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี นำนักเรียนทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี เ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ แข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค

     แข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : แข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่งประกอบแดนเซอร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ

     วันที่ 17 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การขับร้องเพลงลูกทุ่งประกอบแดนเซอร์ ณ ลานวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561

     วันที่ 17 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยมีนางกนกพร ดวงยิหวา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีเป็นประธานในพิธีเปิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยในงานมีกิจกรรมให้นักเรียนทดลองทางวิทยาศาสตร์ และการแสดงความสามารถในด้านต่างๆ ตามหัวข้อจุดประกายความคิด พัฒนาชีวิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่

     ทดสอบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

     ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี มาศึกษาดูงาน IS และหลักสูตรการเรียนรู้ เยี่ยมชมกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยมีนางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ รองผู้อำนวยกา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 17/100 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36