ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 11 ท่าน ผู้เข้าชม 338853  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม http://www.pwschool.ac.th/main/archives/17628......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การจ่ายเงินตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การจ่ายเงินตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 วันที่ 4 ธันวาคม 2561 โรงเรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ราชพฤกษ์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     ราชพฤกษ์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 28 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม http://www.pwschool.ac.th/main/archives/17508......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

     งานธรรมศึกษาดำเนินการจัดพิธีเปิดสนามสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระพรหมวิสุทธาจารย์เป็นประธานสนามสอบ ซึ่งการสอบธรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : นักเรียน MEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม รับเกียรติบัตรศึกษาดูงานจากเกาหลีใต้

     นักเรียน MEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รับเกียรติบัตรศึกษาดูงานจากเกาหลีใต้ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม http://www.pwschool.ac.th/main/archives/17426......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 นายวรพจน์แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะครู อาจารย์ ลูกเสือ เนตรนารี ในพื้นที่จังหวัดฉ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : พิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     พิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมโครงการ "หมอชวนวิ่ง มาวิ่งไปกับหมอแปดริ้ว" จังหวัดฉะเชิงเทรา

     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมโครงการ "หมอชวนวิ่ง มาวิ่งไปกับหมอแปดริ้ว" จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันศุกร์นี้ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลพุทธโสธรถึงมหาวิทยาลั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ม.2 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ม.2 นำโดยนายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และนางกมลพันธ์ พยัคฆ์เกษมโสภณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล เพื่อร่วมกันหารื......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภานักเรียน โรงเรียนศรัทธาสมุทร, โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3, โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

     โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภานักเรียน โรงเรียนศรัทธาสมุทร, โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3, โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ หัองราชพฤกษ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การมอบรางวัลจากการแข่งขันประกวดกระทง วันลอยกระทง ประจำปี 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

      การมอบรางวัลจากการแข่งขันประกวดกระทง วันลอยกระทง ประจำปี 2561 23 ธันวาคม 2561 โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม http://www.pwschool.ac.th/main/archives/17298......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมยามเช้าการใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     กิจกรรมยามเช้าในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ซึ่งตรงกับวันพระขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 และเป็นวันลอยกระทง มีการใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ เป็นกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในโรงเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ม.1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์

     การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครูประจำชั้นและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ นำโดยนายประโยชน์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : พิธีถวายราชสดุดี โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     พิธีถวายราชสดุดี 25 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม http://www.pwschool.ac.th/main/archives/17222......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ทัศนศึกษาที่เมืองโบราณ

     ครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษาที่เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/106 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36