ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 353823  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การประชุมครูประจำเดือน ครั้งที่ 5/2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การประชุมครูประจำเดือน ครั้งที่ 5/2561 วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 15:30 น. ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม http://www.pwschool.ac.th/main/archives/17809......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ขอเชิญร่วมงานไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์และดนตรี ครั้งที่ 2 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     ขอเชิญร่วมงานไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์และดนตรี ครั้งที่ 2 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม http://www.pwschool.ac.th/main/archives/17804......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ผลการแข่งขันฟุตซอล สพฐ.เกมส์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จังหวัดสมุทรปราการคว้าแชมป์ได้สำเร็จ

     แชมป์จังหวัด! แชมป์ภาค! แชมป์ประเทศไทย! ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 "Teaching&Learning in the 21st Century"

     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 "Teaching&Learning in the 21st Century" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชิตละนะ กลิ่นเกลา เป็นวิทยากรมอบความรู้ให้แก่ครูผู้สอนในวันเสา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดงานเทศน์มหาชาติ "สืบสานความดี ตามวิถีพอเพียง"

     ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้จัดงานเทศน์มหาชาติ "สืบสานความดี ตามวิถีพอเพียง" ณ โรงยิมวอลเลย์บอล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : การจัดงานผ้าป่าการศึกษา "เบญจมฯ สามัคคี ห้าประสาน" ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     การจัดงานผ้าป่าการศึกษา "เบญจมฯ สามัคคี ห้าประสาน" วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ตลาดนัดอาชีพ2561

     นายประภาส กรุดพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ตลาดนัดอาชีพ" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-6 ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครอง 2/2561

     โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม จัดประชุมผุ้ปกครองนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวัน อาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 โดยมี นายประภาส กรุดพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมค่ายต้นกล้าพอเพียง

     วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานเศรษฐกิจพอเพียง นำนักเรียนจำนวน 40 คน ร่วมกิจกรรม ค่ายต้นกล้าพอเพียง ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เข้ารับฟังการประชุมทางไกล(Conference)

     ครูและนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เข้ารับฟังการประชุมทางไกล(Conference) เพื่อมอบนโยบายการรณรงค์การจัดการขยะในสถานศึกษา ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ค่ายพักแรมกิจกรรมลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     ค่ายพักแรมกิจกรรมลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือบ้านกลางเขาแคมป์แอนด์รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : มอบเกียรติบัตรโครงการรักการอ่าน

     วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ได้กรุณามอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สะสมคะแนนบันทึกรักการอ่านครบ 40 เล่ม จำนวน 13 ค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการสมชาย ทองสุทธิ์ กล่าวต้อนรับคณะครูผู้ช่วยทีี่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการ

     ผู้อำนวยการสมชาย ทองสุทธิ์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเชต ๖ ให้การต้อนรับคณะครูผู้ช่วยผู้ได้รับกาารเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ที่มารายงานตัว ณ ห้องโสตทัศนศึกษ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
หัวข้อข่าว : หาดอมราฯ ต้อนรับครูบรรจุใหม่่ ๓ ทาน

     ผู้อำนววยการสมชาย ทองสุทธิ์ มอบช่อดอกไม้และกล่าาวต้อนรับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ๓ ท่าน เข้าสู่รั้วน้ำเเงิน-ชมพู......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/108 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36