ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 16 ท่าน ผู้เข้าชม 330849  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การอบรมงานจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การอบรมงานจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และ 2 วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ ดูข่าวได้ที่ http://www.pwschool.ac.th/main/archives/16......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง "การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้ Application"

     นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง "การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้ Application" ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เข้าร่วมงานเกียรติยศเกษียณวิถี กตัญชุลีคุณาจารย์ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพม.6

     งานเกียรติยศเกษียณวิถี กตัญชุลีคุณาจารย์ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพม.6 วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ โรงแรม แซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมโครงการตักบาตร “ถนนสายบุญ”

     ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการ นำตัวแทนคณะครูเข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ตามโครงการตักบาตร “ถนนสายบุญ” ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2561 ณ บริเวณพระอุโบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ตลาดนัดแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     ตลาดนัดแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม http://www.pwschool.ac.th/main/archives/16175......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : นักเรียนห้องเรียนพิเศษทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในกรุงเทพมหานคร

     วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 งานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ได้พานักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มิวเซียม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : พิธีมอบทุนการศึกษา "เบญจมฯ การุณย์" ปีที่ 2 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     พิธีมอบทุนการศึกษา "เบญจมฯ การุณย์" ปีที่ 2 สร้าง"น้องคนดี" ด้านการศึกษา เพื่อพัฒนา "น้องคนเก่ง"เพราะการให้ที่ดีที่สุดคือ... การให้โอกาสทางการศึกษา วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

     วันที่ 5 กันยายน 2561 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและนักเรียนที่มีความประพฤติดี ยากจน จำนวน 161 ทุน เป็นจำ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การแข่งขันฟุตซอลนักเรียน สพฐ.ลีก จังหวัดสมุทรปราการ ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การแข่งขันฟุตซอลนักเรียน สพฐ.ลีก จังหวัดสมุทรปราการ รุ่นอายุ 15 ปี ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 (ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 6 ธันวาคม 2561) จัดการแข่งขันโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการอบรมโครงการเยาวชนยุคใหม่ ห่างไกลความรุนแรง โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     กิจกรรมการอบรมโครงการเยาวชนยุคใหม่ ห่างไกลความรุนแรง วันที่ 4 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จัดโดย สภาเด็กและเยาวชน ตำบลบางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ http://www.pwschool.ac.th/main/archives/16121......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : งานอนามัยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี

     งานอนามัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในวันที่ 3-4 กันยายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : นักเรียนเข้ารับการอบรมศิลปวัฒนธรรมจีนกับสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ได้คัดเลือกนักเรียน จำนวน 10 คน เข้ารับการอบรมและชมนิทรรศการการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีนกับสถา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก

     ศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นำโดย พลตรีทวีพูล ริมสาคร เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และนักเรียนเตรียมทหารให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมทหาร จังหว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมงาน แปดริ้ว 16K (2018) "Break Through The Wall"

     ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมงาน แปดริ้ว 16K (2018) "Break Through The Wall" จัดโดยชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล16 ปีหญิง การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา

     การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 7-30 สิงหาคม 2561 มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 83 โรงเรียน และมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขั......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/99 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36