ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน ผู้เข้าชม 333421  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : นักเรียนชั้น ม.6/1 ร่วมทำจิตอาสา ณ มูลนิธิอัลเกาษัร

     วันที่ 22 กันยายน 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีพร้อมด้วยผู้ปกครองของนักเรียน ร่วมทำโครงการจิตอาสาดูแลเด็กยากจนและเด็กกำพร้าจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการควบคุม และตรวจสอบงบประมาณในสถานศึกษา วันที่ 18 กันยายนพ.ศ 2561 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการควบคุม และตรวจสอบงบประมาณในสถานศึกษา วันที่ 18 กันยายนพ.ศ 2561 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม http://www.pwscho......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การมอบรางวัลประจำวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การมอบรางวัลประจำวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 มีรางวัลดังต่อไปนี้ คนดีศรีพูลเจริญ การแข่งขันวอลเวย์บอล การแข่งขันตะกร้อ กิจกรรมห้องสมุด โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม http://www.pwschool.ac.th/main/archives/1636......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
หัวข้อข่าว : คณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และเขต 42 ศึกษาดูงานการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ

     คณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และเขต 42 ศึกษาดูงานการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ ของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ หอประชุม อาคารอเนก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561

     แข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล 80,000 บาท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดพิธีมุทิตาจิตครูและเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2561

     พิธีมุทิตาจิตครูและเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 กันยายน 2561 โดยช่วงเช้ามีการทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง กลางวันทำพิธีและถวายเพล หลังจากนั้นในช่วงเย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ค่ายบูรณาการวิชาการและทัศนศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     ค่ายบูรณาการวิชาการและทัศนศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม วันที่ 15-16 กันยายน 2561 ณ ค่ายธนาสัมฤทธิ์ แคมป์ ราชบุรี http://www.pwschool.ac.th/main/archives/16360 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

     วันที่ 14 กันยายน 2561 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีจัดพิธีแสดงมุทิตาจิต “ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยกษิณา” เพื่อยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นางกนกพร ดวงยิหวา รอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีร่วมทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุ

     วันที่ 13 กันยายน 2561 ท่านเจ้าคุณอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี โปรดญาติโยม ณ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กกำพร้า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

     โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูข่าว http://www.pwschool.ac.th/main/archives/1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ขอใช้โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมเป็นสถานที่อบรม

     ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจึงขอความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่จัดการอบรมในวันและเวลาดังในเอกสารแนบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การมอบรางวัลประจำวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การมอบรางวัลประจำวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 รางวัลจากการแข่งขันหน่วยงานภายนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การอบรมงานจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การอบรมงานจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และ 2 วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ ดูข่าวได้ที่ http://www.pwschool.ac.th/main/archives/16......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง "การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้ Application"

     นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง "การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้ Application" ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เข้าร่วมงานเกียรติยศเกษียณวิถี กตัญชุลีคุณาจารย์ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพม.6

     งานเกียรติยศเกษียณวิถี กตัญชุลีคุณาจารย์ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพม.6 วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ โรงแรม แซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/100 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36