ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม 333420  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม

     วันที่ 5 ตุลาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลยีของนัก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ค่าย1 สาขาดาราศาสตร์ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     พิธีเปิดค่าย1 สาขาดาราศาสตร์ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ในช่วงเช้าวันนี้ วันที่ 6 ตุลาคม 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมผู้ปกครองและครูเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมผู้ปกครองและครูเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองแล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ค่ายผู้นำนักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย สภานักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     ค่ายผู้นำนักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย สภานักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม วันที่ 29-30 กันยายน 2561 ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2561 ณ ค่ายกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์ฯ จังหวัดชลบุรี http:/......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษากับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เรียนรู้วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีทั้ง 4 ภาคของไทยที่สยามนิรมิตร 4 ตุลาคม 2561

     ทัศนศึกษากับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เรียนรู้วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีทั้ง 4 ภาคของไทยที่สยามนิรมิตร 4 ตุลาคม 2561 Studying & Field Trip MEP, HUB and Daimond Classes Learning Achievement Project 1/2018 Siam Niram......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : ค่ายห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

     วันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2561 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จัดกิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษ ณ วังน้ำเขียวเลควิว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายกิตติศักดิ์ ช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระร่วมประชุมเพื่อตรวจ ปพ.5 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระร่วมประชุมเพื่อตรวจ ปพ.5 วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม http://www.pwschool.ac.th/main/archives/16577......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : พิธีมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 1/2561 วันที่ 21 กันยายน 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     พิธีมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 1/2561 วันที่ 21 กันยายน 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม http://www.pwschool.ac.th/main/archives/16560......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การอบรมด้านงานเงิน-พัสดุ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การอบรมด้านงานเงิน-พัสดุ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา” วันที่ 26-27 กันยาย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฝ่ายบริหารวิชาการจัดโครงการอบรม QR Code เพื่อพัฒนาการศึกษาตอบรับเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฝ่ายบริหารวิชาการจัดโครงการอบรม QR Code เพื่อพัฒนาการศึกษาตอบรับเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : งานเกษียณสหวิทยาเขตป้อมปราการ ประจำปีการศึกษา 2561

     วันที่ 25 กันยายน 2561 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน “มุทิตาจิตานุสรณ์” งานเกษียณสหวิทยาเขตป้อมปราการ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมสุขภาพและเพิ่มศักยภาพสตรีตำบลบางโฉลง ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     โครงการส่งเสริมสุขภาพและเพิ่มศักยภาพสตรีตำบลบางโฉลง วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สนับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ศึกษาดูงานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

     คณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์นำโดย ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการ ศึกษาดูงานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20-23 ก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : ART CAMP ครั้งที่ 5

     วันที่ 22-24 กันยายน 2561 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน แผนการเรียนศิลปกรรม ART CAMP ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “ศิลป์อาสา สร้างสุข” ณ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี และ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 13/100 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36