ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 10 ท่าน ผู้เข้าชม 333398  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : นักเรียนห้องเรียนพิเศษเข้าร่วมการแข่งขัน Siriraj Medical Science Contest

     วันที่ 21 ตุลาคม 2561 งานห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Siriraj Medical Science Contest 2018 ณ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการ เอ.จี.แอล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร่วมงานวันน้อมรำลึก "สมเด็จย่า" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ.2561

     นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและตัวแทนคณะครูเข้าร่วมงานวันน้อมรำลึก "สมเด็จย่า" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : วงโยธวาทิตโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัล ชนะเลิศ DRUM BATTLE “Drum Battle In Okayama Champion”

     วงโยธวาทิตโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมกับคริสตัลไลซ์ เพอร์คัสชั่น อองซอม เข้าร่วมการประกวดดนตรีนานาชาติ “2018 MARCHING IN OKAYAMA” ณ เมืองโอกายามา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2561 โดย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : พิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

     วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี พร้อมด้วยคณะครูและนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

     วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 06.30น. ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการ นายอดินันท์ เดชพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการและฝ่ายบริหารงบประมาณ พร้อมด้วยผู้แทนคณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานของ สอวน. ค่าย 1 ที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     รศ.เย็นใจ สมวิเชียร จาก สอวน. อาจารย์พุทธชาด ทองกร จาก สพฐ. อาจารย์ทรงวุฒิ ฉิมจินดา จาก ม.บูรพา ให้เกียรติเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานของ สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ และ สอวน.ดาราศาสตร์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดการประชุมโครงการผ้าป่าการศึกษา "เบญจมฯสามัคคี ห้าประสาน"

     การประชุมโครงการผ้าป่าการศึกษา "เบญจมฯสามัคคี ห้าประสาน" ครบรอบ ๑๒๖ ปี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ครั้งที่๑ วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 มูลนิธิช่วยนักเรียนในฉะเชิงเทรา

     การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 มูลนิธิช่วยนักเรียนในฉะเชิงเทรา ณ ห้องโสตทัศนาศึกษาชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดงานบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุศล ประจำปี 2561

     วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561 มีงานบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุศลแด่ อาจารย์สุบิน พิมพยะจันทร์ และครู-อาจารย์ คนงาน เจ้าหน้าที่ ที่ล่วงลับไปแล้ว ประจำปี 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 ตุลาคม 25610 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เกี่ยวกับงานพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษาเพื่อการมีอาชีพ และงานประกันคุณภาพ ในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น

     การอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 2/2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ศูนย์บางเตย ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม พ.ศ.2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : The Development of Mini English Program Cultural & Educational Exchange Poolcharoenwitthayakhom School Thailand

     The Development of Mini English Program Cultural & Educational Exchange Poolcharoenwitthayakhom School Thailand 8th – 12th October 2018 Thailand – South Korea http://www.pwschool.ac.th/main/archives/16728......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : EIS CAMP 2018 Poolcharoenwitthayakhom School

     EIS CAMP 2018 Poolcharoenwitthayakhom School 8-10 October 2018 Rai Khruewan reaort Muaklek, Saraburi http://www.pwschool.ac.th/main/archives/16726......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาถูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

     วันที่ 10 ตุลาคม 2561 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีว่าที่ร้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ค่าย1 สาขาฟิสิกส์ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     พิธีเปิดค่าย1 สาขาฟิสิกส์ โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ในช่วงบ่ายของวันที่ 6 ตุลาคม 2561......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/100 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36