ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 11 ท่าน ผู้เข้าชม 338852  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงประลองต้นเเบบเชิงวิศวกรรม

     การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงประลองต้นเเบบเชิงวิศวกรรม (Fabrication Lab) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ ประกอบผล จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 7-8 มกร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : Art show 2018

     วันที่ 7 มกราคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จัดกิจกรรม Art Show 2018 โดยมีคุณโกวิท ผกามาศ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณวันดี เมืองนารถ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ม.1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ศูนย์บางเตย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดโครงการติวฟิตพิชิตฝัน

     วันที่ 3-4 มกราคม 2562 มีการจัดโครงการติวฟิตพิชิตฝัน โดยได้จัดกิจกรรมการติว GATภาษาอังกฤษ และGATเชื่อมโยงให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : นักเรียนห้องเรียนพิเศษเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

     วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 งานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ได้นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้านชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การประชุมหารือ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

      วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายประภาส กรุดพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกันระดมความคิด จัดทำตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน กำห......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

     เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม จัดกิจกรรม christmas Day และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม โดยมีนายประภา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : สวัสดีปีกุนหมู อยู่ยั่งยืน 2562 ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     สวัสดีปีกุนหมู อยู่ยั่งยืน 2562 ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม http://www.pwschool.ac.th/main/archives/17981......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

     โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 3 มกราคม 2561 ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม http://www.pwschool.ac.th/main/archives/17947......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

     การเปิดเรียนวันแรกของปีใหม่ พ.ศ.2562 มีกิจกรรมทำบุญใส่บาตรตอนเช้าก่อนเข้าแถว ถือเป็นกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นสิ่งดีในทุกๆปีของผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการและคณะครูเข้ากราบถวายสักการะพระราชาคณะปกครองและพระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์

     วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ว่าที่ร้อยโทรขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี พร้อมด้วยคณะครูและงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเข้ากราบถวายสักการะพระราชาคณะปกครอง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : วันคริสต์มาส โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     วันคริสต์มาส โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 25 ธันวาคม 2561 http://www.pwschool.ac.th/main/archives/17901......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม http://www.pwschool.ac.th/main/archives/17936......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล กิจกรรมประกวดคำขวัญการประหยัดพลังงานฯ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล กิจกรรมประกวดคำขวัญการประหยัดพลังงาน โครงการพัฒนาแนวคิดเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจพลังงาน วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ค่ายบูรณาการวิชาการ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561

     ค่ายบูรณาการวิชาการ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2561 ณ ธนาสัมฤทธิ์ แคมป์ จังหวัดราชบุรี http://www.pwschool.ac.th/main/archives/17843......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/106 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36