ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้เข้าชม 333419  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ให้การต้อนรับโรงเรียนสัตหีบและโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนเอกชนต้นแบบ EEC จังหวัดชลบุรี ศึกษาดูงาน

     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ให้การต้อนรับโรงเรียนสัตหีบและโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนเอกชนต้นแบบ EEC จังหวัดชลบุรี ศึกษาดูงาน วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม http://www.pwschool.ac.th/main/archives/17143......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : วันพบครูของลูก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     วันพบครูของลูก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 4, 11 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม http://www.pwschool.ac.th/main/archives/17113 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : คณะครูเข้ากราบท่านเจ้าคุณพระพรหมวิสุทธาจารย์

     วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ได้นำคณะครูเข้ากราบถวายหนังสือ อาราธนาท่านเจ้าคุณพระพรหมวิสุทธาจารย์ ผู้อำนวยกา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ขอขอบพระคุณ Tycoon Music Co.,Ltd. ที่มีโครงการเครื่องดนตรีให้น้อง

     โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ขอขอบพระคุณ Tycoon Music Co.,Ltd. ที่มีโครงการเครื่องดนตรีให้น้อง โครงการดี ๆ เพื่อสังคม ที่มอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนได้ใช้ทำกิจกรรมเพื่อนักเรียนทุกคน มอบให......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ชาวราชพฤกษ์ขอต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการสุภาพร รัตน์น้อย สู่ร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง

     ชาวราชพฤกษ์ขอต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการสุภาพร รัตน์น้อย สู่ร่มราชพฤกษ์ด้วยความยินดียิ่ง 7 พฤศจิกายน 2561 http://www.pwschool.ac.th/main/archives/17017......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ลูกพูลเจริญฯ ร่วมใจอภิวันท์ จิตผูกพัน ร่วมยินดี เนื่องในโอกาสทีท่าน ผอ.ไพรัตน์ ก้อนทองคำ ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ

     ลูกพูลเจริญฯ ร่วมใจอภิวันท์ จิตผูกพัน ร่วมยินดี เนื่องในโอกาสทีท่าน ผอ.ไพรัตน์ ก้อนทองคำ ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม h......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ชาวราชพฤกษ์ขอน้อมส่งท่านด้วยใจในโอกาส ท่านผู้อำนวยการไพรัตน์ ก้อนทองคำ ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ ขอต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการสุภาพร รัตน์น้อย สู่ร่มราชพฤกษ์ ด้วยความยินดียิ่ง

     ชาวราชพฤกษ์ขอน้อมส่งท่านด้วยใจในโอกาส ท่านผู้อำนวยการไพรัตน์ ก้อนทองคำ ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ ขอต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการสุภาพร รัตน์น้อย สู่ร่มราชพฤก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การประชุมครู วาระพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การประชุมครู วาระพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ World Robot Games 2018

     นายถิรวัฒน์ บุญสร้าง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ World Robot Games 2018 (WRG 2018) ในนามทีมหุ่นยนต์ประเทศไทย ผลการแข่งขัน 1.การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ SU......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5

     วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู ตัวแทนนักเรียนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กองร้อยพิเศษ และตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสดุดีพระบาทสมเด็จพร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

     วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : วิถีชีวิตชาวนาอำเภอบางพลี นำเสนอโดย โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     วิถีชีวิตชาวนาอำเภอบางพลี นำเสนอโดย โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สนับสนุนงบประมาณโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ร่วมจัดนิทรรศการ วิถีชีวิตชาวนาอำเภอบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : Poolcharoenwitthayakhom School, Thailand Thailand Education Hub Field Trip @ South Korea 22nd - 26th October 2018

     Poolcharoenwitthayakhom School, Thailand Thailand Education Hub Field Trip @ South Korea 22nd - 26th October 2018 http://www.pwschool.ac.th/main/archives/16780......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน) ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ ศูนย์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน) ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ โดยมี ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ในวันที่ 21 ต......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 11/100 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36