ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 9 ท่าน ผู้เข้าชม 343723  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดพิธีมอบเกียรติบัตร

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาและจัดกิจกรรมการแสดงเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ณ บริเวณพิธีหน้าเสาธง ในวันที่ 31 มกร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียนฟรี ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียนฟรี ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพูลเจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การมอบรางวัลประจำวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เกียรติบัตรการแข่งขัน IS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 5 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การมอบรางวัลประจำวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เกียรติบัตรการแข่งขัน IS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 5 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.pwschool.ac.th/main/archives/18557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : PLC ครั้งที่ 7 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     PLC ครั้งที่ 7 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม วันที่4 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.pwschool.ac.th/main/archives/18544......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ ท่านรองผู้อำนวยการอภัสรินทร์ จันทร ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

     คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ ท่านรองผู้อำนวยการอภัสรินทร์ จันทร ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1 กุม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : การเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2562......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายภาพรวมดีเด่น ลำดับที่ 1 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระพรหมวิสุทธาจารย์

     ว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ผู้บริหารและคณะครู เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาส เจริญอายุวัฒนมงคล ๗๘ ปี พระเดชพระคุณ ท่านเจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล

     วันที่ 31 มกราคม 2562 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีเข้ารับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (SCQA) ในการนี้มีคณะกรรมการประเมินจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายบุญเลิศ ค่อ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นายภานุเดช ดอกขุนทดนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันอับสอง โครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 12 ประเภทเสื้อกีฬา จาก GRAND SPORT

     นายภานุเดช ดอกขุนทด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันอับสอง โครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 12 ประเภทเสื้อกีฬา และได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท อุปกรณ์กีฬามูลค่า 3,000 บาท จาก GRAND SPORT ในวั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ร้อยดวงใจ สายใยพูลเจริญฯ รองฯอภัสรินทร์ จันทร

     ร้อยดวงใจ สายใยพูลเจริญฯ รองฯอภัสรินทร์ จันทร 31 มกราคม 2562 งานเลี้ยงเนื่องในโอกาสที่นางสาวอภัสรินทร์ จันทร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ได้ย้ายไปดำรงตำแห......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการการดำเนินการสอบ การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สนามสอบ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     ประชุมคณะกรรมการการดำเนินการสอบ การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สนามสอบ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ปีการศึกษา 2561 วันที่ 30 มกราคม 2562 https://www.pwschool.ac.th/main/ar......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การมอบรางวัลประจำวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การมอบรางวัลประจำวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 86 ระดับชาติ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.pwschool.ac.th/main/archives/18436......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : PLC ครั้งที่ 6 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

      PLC ครั้งที่ 6 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 28 มกราคม 2562 ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.pwschool.ac.th/main/archives/18401......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
หัวข้อข่าว : การจับฉลากผู้สมัครประธานสภานักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

     การจับฉลากผู้สมัครประธานสภานักเรียน 28 มกราคม 2562 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.pwschool.ac.th/main/archives/18339......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/106 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36