ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 9 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 338850  ครั้ง


วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : ประเมินโรงเรียนสุจริต

          วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีเข้ารับการประเมินต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริต จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ท่านวัชรธรรม จอมสืบ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ท่าน ดร. ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ และท่านบรรหาร เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานให้การต้อนรับ นำโดยท่านว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36