ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 6 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 353789  ครั้ง


วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมงานเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ และ 1 จังหวัด 1 สวนเฉลิมพระเกียรติ

          คณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมงานเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ และ 1 จังหวัด 1 สวนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36