ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 3 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 353780  ครั้ง


วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : เข้าถวายสักการะ ปีติยินดีสถาปนาเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ ณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

          วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ท่านว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี นำคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี เข้าถวายมุทิตาสักการะ ปีติยินดี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ผู้ทรงคุณแก่ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ท่านเจ้าคุณพระพรหมมุนี ได้รับสถาปนาขึ้นเป็น ท่านเจ้าพระคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และถวายมุทิตายินดีกับท่านเจ้าคุณ พระมหาคณิศร และท่านเจ้าคุณ พระจุลคณิศร ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36