ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 5 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 353788  ครั้ง


วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

          วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ณ หอประชุม ชณิกา เทศดนตรี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงผลงานนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีที่ได้รับรางวัล โดยมีท่านว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็นประธานในพิธี

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36