ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 3 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 353783  ครั้ง


วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤฎิ์อบรมความรู้เรื่องสิทธิที่ผู้บริโภคควรรู้ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

          นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมอบรมความรู้เรื่องสิทธิที่ผู้บริโภคควรรู้ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 4/2562 โดยสำนักงาน กสทช. ภาค1 ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. เขต 14 วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36