ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 3 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 334678  ครั้ง


วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : การฝึกอบรมหลักสูตรกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 28 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

          การฝึกอบรมหลักสูตรกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 28 วันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36