ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 13 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 333401  ครั้ง


วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมศึกษาดูงาน/และเปลี่ยนเรียนรู้ที่ประเทศมาเลเซียสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนพิเศษภาษาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

          กิจกรรม "ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษ ESMTE และห้องเรียนพิเศษ IEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5" ภายใต้โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมที่ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 15- 18 มกราคม 2562

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36