ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน ผู้เข้าชม 333395  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

     วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : การอบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสถานศึกษารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสถานศึกษารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2562 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร่วมถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร่วมถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกรวยถ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : งานแถลงข่าวการสนับสนุนวงโยธวาทิตในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

     วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. ว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์​ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ​ เข้าร่วมแถลงข่าวการสนับสนุนวงโยธวาทิตในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บ้านมน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ อบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

     อบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๙ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๒/๖๑ "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เข้าร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"

     ผู้บริหารและคณะครู นำโดยนางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" โดย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : งานกีฬาสองลุ่มน้ำ “ปลาสลิดเกมส์”

     วันที่ 28 มีนาคม 2562 คณะครูโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีร่วมงานกีฬาสองลุ่มน้ำ “ปลาสลิดเกมส์” ในนามของสมุทรปราการ เขต 1 ณ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ประจำปี 2561

     วันที่ 28 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีเข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ประจำปี 2561 ณ จังหวัดนครนายก ได้รับร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

     วันที่ 29 มีนาคม 2562 นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดงานแถลงข่าว การแข่งขันเดิน-วิ่ง "127 ปี เบญจมฯ มินิมาราธอน" ประจำปี 2562

     วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดงานแถลงข่าว การแข่งขันเดิน-วิ่ง "127 ปี เบญจมฯ มินิมาราธอน" ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ โดยจัด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

     สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม GSP

     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม GSP ให้กับคณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ห้อ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมโครงการเทคโนบริการปรับพื้นฐานความรู้ช่างสู่รั้ววิศวกรรมศาสตร์

     โครงการเทคโนบริการปรับพื้นฐานความรู้ช่างสู่รั้ววิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 วันที่ 4-8 มีนาคม 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 11-15 มีนาคม 2562 ณ โรงฝึกปฏิบัติการ โปรแกรมวิชาก่อสร้างและสถาปัตยกรรม คณะเทค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ค่าย 2 สอวน.ดาราศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     ค่าย 2 สอวน.ดาราศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ระหว่างวันที่ 4-15 มีนาคม พ.ศ.2562......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : การฝึกอบรมหลักสูตรกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 28 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     การฝึกอบรมหลักสูตรกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 28 วันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/100 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36