ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 357587  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร่วมทำ MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

     นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน "กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา" ครั้งที่ 2/2563

     โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน "กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา" ครั้งที่ 2/2563 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนายถิรวัฒน์ บุญสร้าง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เป็นตัวแทนจากประเทศไทย ในโครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย

     ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนายถิรวัฒน์ บุญสร้าง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เป็นตัวแทนจากประเทศไทย ในโครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย โดย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏ์ร่วมกิจกรรม Road Show รณรงค์ต่อต้านการทุจริต

     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม Road Show รณรงค์ต่อต้านการทุจริต ตามโครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมการสัมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562

     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมการสัมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมจัดนิทรรศการนำเสนองานภายใต้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร่วมโครงการจิตอาสาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

     วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมโครงการจิตอาสา ทำความสะอาดและอัญเชิญพระพุทธรูป ณ วัดไชยภูมิธาราม (วัดท่าอิฐ) เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     เมื่อวันเสาร์ที่​ 14​ ธันวาคม​ พ.ศ.​ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมค่ายทัศนศึกษา​ แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา "อยุธยาเมืองงานศิลป์" ณ จังหวัดพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

     วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี เข้าร่วมพิธีเปิดพร้อมรับโล่ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดสมุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันสม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมขบวนแห่หลวงพ่อพุทธโสธรทางบก

     คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร่วมขบวนแห่หลวงพ่อพุทธโสธรทางบกในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดค่ายห้องเรียนพิเศษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดพิธีมอบทุนการศึกษา "เบญจมฯการุณย์" ปีที่ 3

     พิธีมอบทุนการศึกษา "เบญจมฯการุณย์" ปีที่ 3 ได้รับเกียรติจากพล.ต.ต.สาโรจน์ พรหมเจริญ เป็นประธานในพิธี ในงานมีศิษย์เก่าและแขกผู้มีเกียรติร่วมมอบทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 1,660,000 บา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์แสดงผลงาน ในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2019

     นักเรียนร่วมแสดงผลงาน Color Bit เครื่องมือสำหรับการเรียนรู้สำหรับคนตาบอดสี จากกิจกรรม #MakeWhatsNext – DigiGirlz 2019 Thailand โดยบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ MOU กับ FIBO

     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับเกียรติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤฎิ์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

     ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 มีกิจกรรม......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/108 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36