ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 350570  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดค่ายห้องเรียนพิเศษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดพิธีมอบทุนการศึกษา "เบญจมฯการุณย์" ปีที่ 3

     พิธีมอบทุนการศึกษา "เบญจมฯการุณย์" ปีที่ 3 ได้รับเกียรติจากพล.ต.ต.สาโรจน์ พรหมเจริญ เป็นประธานในพิธี ในงานมีศิษย์เก่าและแขกผู้มีเกียรติร่วมมอบทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 1,660,000 บา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์แสดงผลงาน ในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2019

     นักเรียนร่วมแสดงผลงาน Color Bit เครื่องมือสำหรับการเรียนรู้สำหรับคนตาบอดสี จากกิจกรรม #MakeWhatsNext – DigiGirlz 2019 Thailand โดยบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ MOU กับ FIBO

     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับเกียรติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤฎิ์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

     ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 มีกิจกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

     วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นำคณะครูร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

     วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นำคณะครูร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
หัวข้อข่าว : ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 สาขาฟิสิกส์ ศูนย์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

     ระหว่างวันที่ 3 - 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ หออาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสตรีสุมทรปราการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ฟิสิกส์ ศูนย์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ฟิสิกส์ ศูนย์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ระหว่างวันที่ 5-19 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมธรรมมังคลาจารย์ อาคาร 8......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ดาราศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ดาราศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ระหว่างวันที่ 5-19 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมธรรมมังคลาจารย์ อาคาร 8......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดพิธีมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดพิธีมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 20 กันยายน 2562 กิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มจากการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน พิธีสงฆ์ กิจกรรมใส่บาตร ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : การประชุมนำเสนอผลงานและการติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง สพม.6 กับโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     การประชุมนำเสนอผลงานและการติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กับโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเข้าเยี่ยมชมงานของชมรม TO BE NUMBER ONE BRR โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเข้าเยี่ยมชมงานของชมรม TO BE NUMBER ONE BRR ในวันที่ 7 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ โรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมงาน "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุฑิตา สพม.6"

     ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมงาน "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุฑิตา สพม.6" ในวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ณ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

     วันที่ 28 กันยายน 2562 ท่านกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พร้อมด้วยว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษั......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/107 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36