ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้เข้าชม 343719  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมการแข่งขัน BRR Crossword Tournament 2019

     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมการแข่งขัน BRR Crossword Tournament 2019 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกสมองด้านความจำ การวางแผนและการคิดอย่างมีระบบ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน งานวิ่งแปดริ้ว 21K

     คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน งานวิ่งแปดริ้ว 21K วันที่ 1 กันยายน 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : งานพยาบาลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2562

     งานพยาบาลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์แข่งขันหุ่นยนต์ “World Robot Games Thailand Championship 2019” ได้รับรางวัลชนะเลิศ

     นายถิรวัฒน์ บุญสร้าง นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP) ม.6/3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ “World Robot Games Thailand Championship 2019” ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมศึกษากับจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมศึกษากับจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 มีนักเรียนญี่ปุ่นที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 8 คน เดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างวันที่ 16-23 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดของระหว่างสมาชิกวุฒิสภาและผู้บริหาร ครูวิชาการ ครูแนะแนวของโรงเรียน ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกวุฒิสภาและผู้บริหาร ครูวิชาการ ครูแนะแนวของโรงเรียน โดย พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง คณะกรรมการอำนวยการโครงก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนฯ โดย สว. ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     การส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน โดยพลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
หัวข้อข่าว : “สืบสานศาสตร์ล้ำค่า รักษาวัฒนธรรม ต่อยอดนำวิถีไทย” ประจำปีการศึกษา 2562

     โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักการสังคีต กรมศิลปากร จัดกิจกรรมวิพิธทัศนาเทิดไท้องค์ราชันย์ “สืบสานศาสตร์ล้ำค่า รักษาวัฒนธรรม ต่อยอดนำวิถีไทย” ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
หัวข้อข่าว : รับโล่เกียรติยศในฐานะที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงสุด ของ สพม.6

     นายวุฒิชัย วันทมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รับโล่เกียรติยศในฐานะที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงสุด ของ สพม.6 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : งานชุมนุมยุวกาชาด

     วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ท่านว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี เดินทางไปเยี่ยมค่ายคณะครูและนักเรียนยุวกาชาดในงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เฉ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

     วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และคณะครู ร่วมพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร่วมพิธีของจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

     ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนและเทศน์มหาชาติ

     คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ชมรมศรีนนทรี สมาคมน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมโครงการแสดงถึงพลังของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

     ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ท่านว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีและคุณครูพงศ์นรินทร์ ภุมรินทร์ หัวหน้างานรักษาดินแดน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และวันแม่แห่งชาติโดยมีกิจกรรมใส่บาตรยามเช้า พิธีถวายพระพรชัยมงคล......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/106 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36