กระดานถาม-ตอบ ปัญหาการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1
ข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฎทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความ หรือแก้ไขข้อความ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

โรงเรียนบ้านโป่งพระบาทรับสมัครครูอัตราจ้าง
ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัยและวิชาเอกภาษาอังกฤษ ประจำปีพุทธศักราช 2561
------------------------
ด้วยทางโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลรายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา และวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,000 บาท
2. คุณสมบัติผู้สมัคร
1) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2) ต้องเป็นผู้มีพื้นฐานความรู้ปริญญาตรีทางการศึกษา สาขา/วิชาเอกปฐมวัย และวิชาเอกภาษาอังกฤษ(ครุศาสตร์และศิลปศาสตร์)
3) เป็นผู้ที่มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพครู และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาและการพัฒนาเด็ก
4) ต้องไม่เป็นพระภิกษุสามเณร
3. กำหนดวันรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท ตั้งแต่วันที่ 1-10 ตุลาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
4. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
1) ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว โดยขอรับได้ที่โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท
2) สำเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ พร้อมทั้งนำสำเนาต้นฉบับจริงไปแสดงด้วย
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
6) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องมีการลงนามรับรองสำเนาเอกสารด้วยทุกฉบับ
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกในวันที่ 10 ตุลาคม 2561
6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.
7. เงื่อนไขการจ้าง
7.1 ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ 1 แต่ละวิชาเอกทำสัญญาจ้างในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท หากไม่มาตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยการจ้างจะจ้างในอัตราเดือนละ 7,000 บาท โดยงบประมาณจากโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท
7.2 เมื่อครบกำหนดจะมีการประเมินศักยภาพในการปฏิบัติงานหากผ่านเกณฑ์จะได้รับการต่อสัญญาจ้างต่อในปีการศึกษาต่อไป


ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

สิบเอกประเวศ พรหมเทศ
ผู้อำนวๅยการโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท
โทร 088-8040490
สิบเอกประเวศ พรหมเทศ 182.53.230.3 [ วันอังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 13:54 น. ]


ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
โค้ดตรวจสอบ
***พิมพ์ให้ตรงกับด้านบน
E-mail
ส่งไฟล์ภาพ (รูป 1000 Kb, Flash 1000 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>>


.:: ถาม-ตอบ สพป.เชียงราย เขต 1